5. TEDEN: 14. 4. – 17. 4. 2020

GOSPODINJSTVO: DO PRVOMAJSKIH PRAZNIKOV MI POŠLJITE, KDOR ŠE NI, SLIKE IZDELKOV ( RD JEDILNIK- PRAZNOVANJE IN JEDI), TER MI POŠLJITE PO MEILU.


PONEDELJEK, 13. 4. – PRAZNIK


TOREK, 14. 4. 2020

 1. ura – MAT: Pretvarjanje med enotami: ploščina in prostornina
  1. Preveri svoje znanje o pretvarjanju dolžinskih enot in enot za merjenje mase: interaktivne vaje1, interaktivne vaje2
  2. Razlaga in zapis v zvezek: Učilnica1, Učilnica2, Učilnica3, Učilnica4
  3. Poglej še enkrat razlago in dopolni zapiske: NARučilnica
  4. Reši vaje s pretvorbami v zvezek in preberi razlago še v i-učbeniku:1. stran in se premikaš naprej do strani 378, 2. stran in se premikaš naprej do strani 365
  5. Reši vaje v U str. 106/9c
 2. ura – SLJ:
  1. Preglej naloge v delovnem zvezku: str. 69–73/nal. 4.–14. in str. 74–75 /nal. 15.–19: Rešitve Gradim slovenski jezik 6 (19. enota, str. 21)
  2. Značilnosti obvestila in tvorjenje besedila: Obvestilo
 3. ura – TJA – Entertainment – Going to Future Tense exercises
  Rešitve DZ-55/5,6 najdeš tukaj (stran 9). Rešitve nalog v učbeniku najdeš tukaj. REŠITVE

  1. Danes bomo utrjevali rabo in tvorbo Going to Future slovničnega časa. Pomagaj si z učnim zapisom v zvezku. V kolikor boš imel kakšno vprašanje, mi napiši (ali mama, oče) sporočilo preko elektronske pošte: adina.deucman@ossmarje.si
  2. Reši delovni list. Navodila za reševanje najdeš tukaj. NAVODILA
  3. Reši kviz.
 4. ura – NAR
  1. Navodila za delo so na povezavi OPLODITEV.
  2. Reši KVIZ.
 5. ura – GEO
  1. Navodila: Navodila
  2. Ppt: Prikazovanje zemeljskega povrsja (III)
  3. Križanka: Prikazovanje površja križanka 6
 6. ura:
  1. TIT LESNA GRADIVA
   1. POVEZAVA

SREDA, 15. 4. 2020

 1. ura – ZGO
  1. Navodilo
  2. Kratko ponavljanje
  3. Posnetki (če se ti ne pokaže več povezava na posnetke (rokica), ponovno naloži dokument)
  4. Iznajdbe v srednjem in novem veku
 2. ura – ŠPO
  1. Navodila za ŠPO 6DF 15.4.2020 12
  2. Obvestilo za 4. športni dan 22.4.2020
 3. ura – SLJ
  1. Najprej ovrednoti svoje znanje: Česa sem se naučil/-a?
  2. Ponovi rabo vejice z naslednjo nalogo: raba vejice.
  3. Poslušaj razlago na naslednji povezavi.
  4. Utrjuj osvojeno znanje z nalogami v DZ na str. 76–77/nal. 1.–4.
 4. ura:
  1. GOS/D: OGLED oddaje- tekmovanje malih kuharskih mojstrov MALI ŠEF SLO, v soboto ob 20.00 ali nedeljo ob 18.00 na POP TV (40 minut).
  1. TIT/F: LESNA GRADIVA POVEZAVA
 5.  ura :
  1. TIT/D: LESNA GRADIVA POVEZAVA
  2. GOS/F: OGLED oddaje- tekmovanje malih kuharskih mojstrov MALI ŠEF SLO, v soboto ob 20.00 ali nedeljo ob 18.00 na POP TV (40 minut).
 6. ura – TJA: Entertainment – Doctor X
  1. U-70: prisluhni zgodbi o Zdravnici X in podčrtaj neznane besede.
  2. Besede si izpiši v zvezek in jih prevedi. Pomagaj si slovarčkom novih besed. DOCTOR X VOCABULARY
  3. Zgodbo še enkrat preberi na glas.
  4. U-70/1a: oglej si slike in poišči imena junakov iz zgodbe ter jih pripiši k slikam.
  5. U-70/1b: kaj se dogaja na vsaki sliki? Vsako sliko opiši z eno povedjo v Pr. Continuous času. Povedi zapiši v zvezek.
  6. U-70/2: oštevilči slike v pravilnem vrstnem redu, tako kot se zgodba odvija.
  7. U – 71/3a: predstavljaj si, da si ti Justin oziroma Chelsea in odgovori na vprašanja. Odgovore zapisuješ v zvezek.
  8. Tvoje delo v zvezku poslikaj in ga pošlji na to povezavo.

ČETRTEK: 16. 4.  2020

TEHNIŠKI DAN – ČUTILA TAKO IN DRUGAČE

Pozdravljeni učenke in učenci!

Pred vami je tehniški dan z naslovom ČUTILA TAKO IN DRUGAČE, ki ga bomo izvedli na daljavo. Zaradi odredbe o omejitvi gibanja, danes ne boste delali herbarija in zato tudi ne bom imela videokonference. V primeru vprašanj pišite na mail: kristina.pust-badovinac@guest.arnes.si

Za danes imate pripravljenih več različnih sklopov. Ni nujno, da sklope rešujete po vrsti, vendar pa morate opravite vse naloge pri prvih treh sklopih.

Želimo vam veliko užitkov pri izvedbi poskusov in vaj!

 1. VAJE S ČUTILI
  1. PRIPOMOČKI ZA IZVEDBO VAJ
  2. NAVODILA ZA IZVEDBO VAJ
 2. VIDNE PREVARE
  1. Na povezavi si oglejte, kako delujejo VIDNE PREVARE na naše možgane.
  2. IZDELAVA »VIDNE PREVARE«: Na spodnjih povezavah si poglejte posnetke postopkov izdelave. Izberite in izdelajte enega od izdelkov. Fotografijo izdelka oddajte učitelju Matjažu Borovničarju po POVEZAVI ZA ODDAJANJEMED OGLEDOM POSNETKOV NUJNO PRESKOČITE IN ZAPRITE VSE »OGLASE«, KI VAM JIH VSILJUJEJO, KER SO MED NJIMI LAHKO SKRIVAJO NEPRIMERNE VSEBINE ALI VIRUSI! 
   1. »STOPNICE«
   2. »LESTEV«
   3. »STOPNICE 2«
   4. »ČRKA A«
   5. »RAZLIČNE OBLIKE«
   6. »KINETIČNI ORIGAMI«
 3. POSLUŠANJE ZVOKOV:
  1. Na spletni povezavi ZVOKI preglejte KATEGORIJE, po katerih so ti razvrščeni. Izberite kategorijo, ki se vam zdi najbolj zanimiva in poslušajte posnetke.
  2. Rešite kratek VPRAŠALNIK.
 1. Za tiste, ki želite več … Naredi sam camero obscuro

PETEK, 17. 4. 2020

 1. ura:
  SLJ: Berta Golob: Pogovor o vsakdanjih stvareh

  1. Besedilo poišči v berilu in prisluhni branju: Pogovor o vsakdanjih stvareh.
  2. Besedilo preberi še sam/-a.
  3. Nadaljuj z delom: Pogovor o vsakdanjih stvareh

   TJA – Entertainment – Doctor X, part 2
   1. Rešitve včerajšnjih nalog iz učbenika najdeš tukaj. REŠITVE
   2. U-71/4a: dopolni tabelo z manjkajočimi besedami iz zgodbe o Zdravnici X.
   3. Nato odpri zvezek in prepiši učni zapis. ADVERBS
   4. U-71/4b: na kateri dve črki se v angleščini konča veliko prislovov? Poišči in izpiši še vse ostale, ki jih najdeš v zgodbi.
   5. U-71/4c: Dopolni povedi z besedami iz zgodbe. Ali so manjkajoče besede pridevniki ali prislovi? Pri vsaki povedi označi ali je beseda pridevnik ali prislov (Adj. – adjective, Adv. – adverb).
   6. DZ- 56/1,2: reši nalogi.
 2. ura:
  SLJ: Berta Golob: Pogovor o vsakdanjih stvareh

  1. Besedilo poišči v berilu in prisluhni branju: Pogovor o vsakdanjih stvareh.
  2. Besedilo preberi še sam/-a.
  3. Nadaljuj z delom: Pogovor o vsakdanjih stvareh

   TJA – Entertainment – Doctor X, part 2
   1. Rešitve včerajšnjih nalog iz učbenika najdeš tukaj. REŠITVE
   2. U-71/4a: dopolni tabelo z manjkajočimi besedami iz zgodbe o Zdravnici X.
   3. Nato odpri zvezek in prepiši učni zapis. ADVERBS
   4. U-71/4b: na kateri dve črki se v angleščini konča veliko prislovov? Poišči in izpiši še vse ostale, ki jih najdeš v zgodbi.
   5. U-71/4c: Dopolni povedi z besedami iz zgodbe. Ali so manjkajoče besede pridevniki ali prislovi? Pri vsaki povedi označi ali je beseda pridevnik ali prislov (Adj. – adjective, Adv. – adverb).
   6. DZ- 56/1,2: reši nalogi.
 3. ura – N2I
  1. NAVODILO
  2. Oglej si video posnetek in prisluhni razlagi: Soluzioni
  3. Če posnetka ne moreš odpreti, preglej rešitve QdE p44, p17
  4. Oglej si drugi video posnetek z navodili: Esercizi
 4. ura – MAT: Pretvarjanje med enotami: ploščina in prostornina
  1. Preveri svoje znanje o pretvarjanju ploščinskih in prostorninskih enot: interaktivne vaje1, interaktivne vaje2. Primere pretvarjanj rešuj v zvezek in si rešitve sproti preglej.
  2. Privoščimo si malo razvedrila po napornem pretvarjanju med enotami: poglej si prvi del dokumentarne oddaje.
  3. Po ogledu odgovori na vprašalnik.
 5. ura – NAR
  1. Vsa navodila za delo so na povezavi SEME in PLOD.
 6. ura – LUM RELIEF
 1. POVEZAVA