TOREK, 24. 3. 2020

 1. URA – SLJ: Opis življenja ljudi (tvorba besedila)
  1. Preberi navodilo: Opis življenja ljudi-navodilo
 2. URA – GEO:
  1. Navodilo: Navodila za delo
  2. Ppt: VZHODNA EVROPA in SEVERNA AZIJA 1. ura
 3. URA – TJA
  1. Navodila za delo
  2. Učni list (Če nimaš možnosti tiskanja, zapiši rešitve v zvezek.)
 4. URA
  1. TIT:
   1. Navodilo
  2. ŠPO:
   1. Navodila za ŠPO 7bF 24.3.2020 3
 5. URA – MAT: Načrtovanje kotov s šestilom in ravnilom
  1. Rešiš delovni list in zapišeš snov v zvezek: DL 7. razred
  2. Rešiš v i-učbeniku: 1. stran2. stran3. stran
  3. Rešiš v U str. 122/3
 6. URA:
  1. DDP SLJ:
   1. Reši: interaktivna vaja
  2. DDP TJA:
   1. Reši: interaktivna vaja
 7. URA – OPK:
  1. NAVODILO
  2. Video posnetek
  3. Grad
  4. Gradovi na Slovenskem

SREDA, 25. 3. 2020 

 1. URA – DKE: Stanje človekovih pravic po svetu in v Sloveniji 
  1. Oglej si videposnetka o razmerah v svetu in otrocih v Tanzaniji.
  2. V učbeniku si na straneh od 55 do 59 preberi snov o stanju človekovih pravic po svetu in pri nas.
  3. Učni zapis najdeš tukaj. STANJE ČLOVEKOVIH PRAVIC PO SVETU – učni zapis STANJE ČLOVEKOVIH PRAVIC V SLOVENIJI – učni zapis
  4. Reši naloge v delovnem zvezku na strani 73 (2. naloga) in 75 (2. naloga). Odgovore zapiši v zvezek. Za dostop do delovnega zvezka se najprej registriraj na iRokus.
 2. URA – MAT:Načrtovanje trikotnikov (SSS)
  1. Odpri učni list in zapiši snov v zvezek.
  2. Razlago še enkrat poslušaj v učilnici.
  3. Za vajo poskusi narisat trikotnik, podatki so dani na učnem listu.
  4. V i-učbeniku predelaj (samo) dano stran, načrtovalne naloge nariši v zvezek (naslov: Vaja, izpiši podatke, nariši skico…): 1. stran
  5. Načrtaj še SSS trikotnike v U str. 126/2 (Pazi na pravilen zapis podatkov, skico, za načrtovanje rabiš šestilo!)
 3. URA – TJA:
  1. Rešitve učnega lista in Rešitve učnega lista 2
  2. Navodila za delo
  3. VIDEO Sweet Sue and Smart Alec
 4. URA – ZGO:
  1. Navodilo 
  2. Krščanstvo -ponovitev prejšnje snovi
  3. Rim
  4. Rimski vsakdanjik
  5. Forum romanum
  6. Dan v Emoni
 5. URA – SLJ: Utrjevanje slovničnih vsebin

  1. Reši: DZ str. 22-25/nal. od 10. do 20. naloge
  2. Preberi naslednje besedilo Kako živijo Kitajci in reši kviz (ime sobe: ASTRID834)
 6. URA – RAZ:
  1. Oglej si delček oddaje Izodrom.

 


ČETRTEK, 26. 3. 2020

1. URA – NAR:

 1. Navodilo: ORGANSKI SISTEMI – Prepiši snov v DZ (strani 40 in 41).

2. URA – NAR:

 1. Ogled: Oddaje na TV SLO1 “VODNI KROG-ŽIVALSTVO IN RASTLINSTVO POTOKA” (petek, 15.45-16.15)

3. URA – SLJ: Oziralni zaimki

 1. Natančno preberi elektronske prosojnice o oziralnih zaimkih: Oziralni zaimki
 2. Reši naloge v delovnem zvezku od 1. do 6. naloge na strani 25-27.
 3. Rešitve lahko preveriš na tej povezavi: Rešitve samostojnega delovnega zvezka Slovenščina za vsak dan 7 (Enota 10 Oziralni zaimki, stran 18, 19)

4. URA – GEO:

 1. Navodilo: Navodila
 2. Tabelska slika: Naravne razmere V Evropa

5. URA – N2I:

 1. Navodilo
 2. SOLUZIONI QdE p31_1,2 P34_2
 3. QdE p.34_1
 4. Libro p61_3,4

6. URA – MAT: Načrtovanje trikotnikov (SKS)

 1. Ponovi lastnosti trikotnikov in nato reši kviz
 2. Poglej razlago načrtovanja SKS trikotnikov: Učilnica
 3. Prebereš snov v i-učbenikih in narišeš v zvezek trikotnike: 1. stran, 2. stran
 4. Načrtaš trikotnike iz U str. 126/3 (Ne pozabi na izpis podatkov in skice!)

________________________________________________________________________________________________________________________

PETEK, 27. 3. 2020

 1. URA:
  1.  TJA fantje:
   1. Navodila za delo
  2. ŠPO dekleta:
   1. Navodila za ŠPO 7bD 27.3.2020 3
 2. URA – ZGO:
  1.  NAVODILO
  2. PONOVIMO Antična Grčija 1
  3. Olimpijske igre
  4. Grška arhitektura
  5. Grški bogovi
  6. Frazemi
  7. Akropola
  8. Šparta
 3. URA:
  1. ŠPO fantje:
   1. Navodila za ŠPO 7bF 27.3.2020 4
  2. SLJ dekleta:
   1. Reši: DZ str. 28-31/naloge od 8. do 15.
   2. Reši: interaktivna vaja – glagol, interaktivna vaja – velika začetnica
   3. Kdor še ni, mora rešiti kviz pri slj (glej sredo). Do zdaj je to naredilo 11 učencev.
 4. URA – GUM:
  1. Preberi
  2. Giuseppe Verdi – Aida (Gloria all’Egitto)
  3. Primer tradicionalne kitajske glasbe
  4. Primer tradicionalne indijske glasbe
 5. URA – LUM: KIPARSTVO VOLUMEN PRI MALI PLASTIKI OZ. KIPU….
  1. POVEZAVA Z NAVODILI
  2.  POVEZAVA ZA ODDAJO IZDELKOV
 6. URA:
  1. TJA dekleta:
   1. Navodila za delo
  2. SLJ fantje:
   1. Reši: DZ str. 28-31/naloge od 8. do 15.
   2. Reši: interaktivna vaja – glagol, interaktivna vaja – velika začetnica
   3. Kdor še ni, mora rešiti kviz pri slj (glej sredo). Do zdaj je to naredilo 11 učencev.
 7. URA:
  1. GKL:
   1. Preberi dano besedilo in reši naloge: Dramsko besedilo-razčlemba. (Če imaš možnost, si besedilo in naloge natisni; če ne, piši odgovore v zvezek.)
  2. UBE:
   1. Vsa navodila so v prilogi. PRILOGA
   2. Nalogo mi oddajte do 28.03.2020.
   3. Danes ob 14:00 imamo video konferenco prijavite se TUKAJ

PONEDELJEK, 23. 3. 2020

 1. URA – N2I:
  1. Navodila
  2. Rešitve bilancio 4a rinforzo4
 2. URA – TJA:
  1. Rešitve DZ in preverjanja
  2. Navodila za delo
  3. Interaktivna naloga
  4. Interaktivna naloga
 3. URA – NAR:
  1. NAVODILO: UTRJEVANJE – OGLEJ SI ODDAJE, KI SI JIH ZAMUDIL – RTVSLO.SI (Krajinski park Dragonja in Krajinski park Sečoveljske soline)
  2. VAJE: DOKONČAJ VAJE, TISTE, KI ŠE NISI REŠIL, NA STRANEH 123-138 V INTERAKTIVNEM UČBENIKU “ŽIVA NARAVA“.
 4. URA –
  1. TIT: UMETNE MASE
   1. POVEZAVA NAVODILO JE ZA FANTE ISTO KOT ZA OSTALE SKUPINE TIT 7.R(NE MORAM SPREMENITI  NASLOVA NA GLAVI DOKUMENTA,SE UČIM.HVALA ZA RAZUMEVANJE)
  2. ŠPO:
   1. Navodila za ŠPO 7bD 23.3.2020 2
   2. TABELA VADBE
 5. URA – MAT: Lastnosti trikotnika – utrjevanje
  1. Ponovi o vrstah trikotnikov v i-učbeniku: 1.vaja, 2. vaja3. vaja (Mišljeno je, da rešiš samo stran, ki se ti prikaže. Torej, ne premikaj se naprej.)
  2. Utrdi znanje o kotih v trikotniku, naloge rešuj v zvezek (Vaja), slike približno preriši (skice z ravnilom) in rešitve preveri v i-učbeniku: 1. vaja2. vaja3. vaja (Mišljeno je, da rešiš samo stran, ki se ti prikaže. Torej, ne premikaj se naprej na naslednje strani.)
  3. Reši naloge v učbeniku: U str. 122/1,2,4,5, rezultate preveri v rešitvah.
 6. URA –
  1. LS1: KOMPONIRANJE BARVNIH PLOSKEV IN NJIHOVO UČINKOVANJE
   1. POVEZAVA
  2. ONA: PLAZILCI NEKOČ IN DANES
   1. NAVODILO: PLAZILCI NEKOČ IN DANES; Oglej si oddajo o vodnih dinozavrih jutri- torek, od 16.00 do 16.55 na SLO1.
   2. ODGOVORI NA VPRAŠANJI: V čem se nekdanji razlikujejo od današnjih? & Kaj so današnji ohranili od nekdanjih? ( zapis z naslovom na list za v mapo).
 7. URA –
  1. GLP:
   1. Ogled intervjuja z obalnim raperjem Drillom in Masayah
  2. MD7:
   1. Preberi si, kaj je to prostornina. POVEZAVA
   2. Izdelaj telo kocke poljubne velikosti in ji izmeri volumen.
   3. Svoj izdelek mi slikaj in mi ga pošlji preko e-maila ali naloži na spletno učilnico.