ŠESTI TEDEN (20. 4.-24. 4. 2020)

PONEDELJEK, 20. 4. 2020

 1. URA – N2I:
  1. Navodilo
  2. SOLUZIONI Libro p.67_5, 70_1, QdE p.38_3
 2. URA – TJA:
  1. Učb. str. 65/ 1 a Preberi besedilo o varnosti na spletu in ga dopolni z danimi besedami. V pomoč naj ti bo slovarček v DZ str. 85.
  2. Poslušaj posnetek in preveri, kako ti je šlo.
  3. Slišal boš osem otrok. Za vsakega od njih v zvezek zapiši, kaj počne prav oz. kaj dela narobe. Posnetek lahko ustaviš, da imaš čas zapisati poved.
  4. Internet language: interaktivna naloga
 3. URA – NAR:
  1. Navodila: UREDI vse zapiske, vaje, naloge in NARAVOSLOVNO MAPO z vsemi listi (tudi za nazaj).
  2. OGLED TV oddaje “REŠENI PRED IZUMRTJEM” (torek SLO1 ob 21.05)- rastl. in žival. vrst v Evropi.
 4. URA –
  1. TIT: VREDNOTENJE IZDELKA

   1. POVEZAVA
   2. POVEZAVA ZA REGISTRACIJO ZA DOSTOP E-GRADIV ROCUS
   3. POVEZAVA ZA PRIJAVO  DO E- GRADIV
   4. POVEZAVA E-GRADIVA TIT UČBENIKI
   5. Prosim da, izdelke in fotografije izdelkov shranjujete.
   6. Prosim da, pošiljate fotografije in dodatna vprašanja na E-NASLOV
   7. Prosim da, pošiljate fotografije izdelkov v MAPO ZA LUM IN TIT.
  2. ŠPO:
   1. Navodila za ŠPO 7bD 20.4.2020 9
   2. Navodila za 4. ŠD 22.4.2020 atletika
 5. URA – MAT: Težišče in težiščnice
  1. Poslušaj razlago: Učilnica1, Učilnica2
  2. Zapiši snov v zvezek pomagaj si z U str. 134, 135
  3. V zvezek reši vaje iz i-učbenika:1. stran, 2. stran
  4. Reši naloge v U str. 135/1-5
  5. ***Ne pozabi na oddajo naloge od srede, prejšnji teden***
 6. URA
  1. LS1: KIPARSKI ELEMENTI

   1. POVEZAVA
   2. Prosim da, izdelke in fotografije izdelkov shranjujete.
   3. Prosim da, pošiljate fotografije in dodatna vprašanja na E-NASLOV
   4. Prosim da, pošiljate fotografije izdelkov v MAPO ZA LUM IN TIT.
  2. ONA:

   1. Navodilo: ZABELEŽI sobne in balkonske okrasne in druge rastline pri vas doma in eno opiši – vrsta, nega, uspevanje …
   2. Navodilo: POROČILO (Izpolni in pošlji).
 7. URA –
  1. GLP:
   1. Prisluhnimo slavnostnem koncertu ob 200-letnici javnega glasbenega šolstva v Sloveniji (klik)
  2. MD7:
   1. Poglej si pravila reševanja sudokuja.
   2. Reši prvi sudoku na tej strani.
   3. Sliko rešenega sudokuja mi pošlji po e-pošti: monika.bazec-kukulin@guest.arnes.si ali
    monika@solasmarje.onmicrosoft.com.

TOREK, 21. 4. 2020

 1. URA – SLJ: Stalne besedne zveze

  1. Rešitve nalog v DZ: str. 49–53/naloge 11.–26. (12. enota, str. 21) – Rešitve SDZ 7. r.
  2. Prisluhni branju naslednjega besedila: Pogovor o vsakdanjih stvareh.
  3. Razlaga snovi: Stalne besedne zveze
  4. Utrjuj osvojeno snov z nalogami v DZ: str. 54–56/naloge 1.–8.
  5. Bralna značka
 2. URA – GEO:
  1. Navodilo: Navodilo
  2. Ppt: Površje Azije
 3. URA – TJA:
  1. Obvezno preglej delo prejšnje ure: rešitve učb. str. 65 – 1 in rešitve učb. str. 65 – 2
  2. Navodila za delo
  3. Preverjanje znanja DZ str. 52, 53 Reši, poslikaj in pošlji na moj mail patricija.stefancic@gmail.com
 4. URA
  1. TIT: VREDNOTENJE IZDELKA
   1. POVEZAVA
   2. POVEZAVA ZA REGISTRACIJO ZA DOSTOP E-GRADIV ROCUS
   3. POVEZAVA ZA PRIJAVO  DO E- GRADIV
   4. POVEZAVA E-GRADIVA TIT UČBENIKI
   5. Prosim da, izdelke in fotografije izdelkov shranjujete.
   6. Prosim da, pošiljate fotografije in dodatna vprašanja na E-NASLOV
   7. Prosim da, pošiljate fotografije izdelkov v MAPO ZA LUM IN TIT.
  2. ŠPO:
   1. Navodila za ŠPO 7bF 21.4.2020 10
   2. OBVESTILO o prehodu na naslednji sklop 7-9
   3. Navodila za 4. ŠD 22.4.2020 atletika
 5. URA – MAT:
  1. Dobimo se na videokonferenci v torek, 21. 4. 2020, ob 11.00. Za vstop v videokonferenco klikni na povezavo: https://vox.arnes.si/ossmarje_si-mat67/ (vsaj 15min prej, vpiši se kot gost z imenom in priimkom, ne pozabi omogočit flasha, poskusi večkrat), pripravi si tudi zvezek in geometrijsko orodje, ter morebitna vprašanja…Če imaš težave pri prijavi, si pomagaj z nasveti: Navodila za povezavo v videokonferenčni sistem VOX.
  2. Poslušaj razlago: Učilnica1 ,Ugotovitve-težiščnica, Učilnica2Učilnica3
  3. V zvezek reši vaje iz i-učbenika:1. stran, 2. stran,
  4. Reši naloge v U str. 135/6, kdor želi še 7
 6. URA:
  1. DDP SLJ:
   1. Navodilo: 21. 4._DOP_SLJ_7.r
  2. DDP TJA:
   1. DZ str. 51
   2. Preglej DZ od str. 44 do 50 in reši, če ti še kaj manjka.
 7. URA – OPK:
  1. Ponovil boš svoje znanje z delovnim listom : IZUMI V PROMETU
  2. Želim ti lepe počitnice 😀

SREDA, 22. 4. 2020 

ŠPORTNI DAN

Obvestilo za 4. športni dan 22.4.2020

Navodila za 4. ŠD 22.4.2020 atletika


ČETRTEK, 23. 4. 2020

1. URA – NAR:

 1. Navodilo: Ponovi snov v INTERAKTIVNEM UČBENIKU z vajami – 4.Poglavje in 5.Poglavje (od strani 203 do 246).
 2. Reši vaje in naloge v DELOVNEM ZVEZKU od strani 21 do 32 (s pomočjo Učbenika 104-134) in DZ od strani 33 do 39 (s pomočjo U 138-146).

2. URA – NAR:

 1. Navodilo: Poišči na seznamu svoj BIOTOP ( V SLOVENIJI).
 2. Reši in pošlji do 06.05. NALOGA.

3. URA – SLJ: Stalne besedne zveze (utrjevanje)

 1. Reši preostale naloge v DZ: str. 57–59/naloge 9.–16.
 2. Reši dane naloge: Stalne besedne zveze-vaje
 3. Tisti, ki še niste, morate napisati in oddati svojo pripoved o doživetju!

4. URA – GEO:

 1. Navodilo: Navodila za delo
 2. Ppt: Podnebje Azije

5. URA – N2I:

 1. OBVESTILO
 2. Navodilo
 3. SOLUZIONI
 4. Ascolta e leggi nel libro p.69/3
 5. Scrivi nel quaderno LE PREPOSIZIONI PER INDICARE IL TEMPO e ascolta

6. URA – MAT:Načrtovanje – utrjevanje

 1. Dobimo se na videokonferenci v četrtek, 23. 4. 2020, ob 12.00. Za vstop v videokonferenco klikni na povezavo: https://vox.arnes.si/ossmarje_si-mat67/ (prijavi se vsaj 5min prej, vpiši se kot gost z imenom in priimkom, ne pozabi omogočit flasha – če slučajno ne dela, sledi novim napotkom na tej strani!), pripravi si tudi zvezek in geometrijsko orodje, ter morebitna vprašanja…Če imaš težave pri prijavi, si pomagaj z nasveti: Navodila za povezavo v videokonferenčni sistem VOX.
 2. Poslušaj razlago: Učilnica7.a, Učilnica7.b,
 3. Reši (natisni/prepiši) učni list z nalogami in razlago: Učni list vrste trikotnikov
 4. V zvezek reši še vaje iz tega delovnega lista.

PETEK, 24. 4. 2020

 1. URA:
  1.  TJA fantje:
   1. Videokonferenca ob 10.00 uri, klikni tukaj
   2. Rešitve: preverjanje znanja – 1 in preverjanje znanja – 2
  2. ŠPO dekleta:
   1. Navodilo
   2. Navodilo
 2. URA – ZGO:
  1. Navodilo za pisni izdelek
 3. URA:
  1. ŠPO fantje:
   1. Navodilo
   2. Navodilo
  2. SLJ dekleta:
   1. Preglej naloge v DZ: str. 54–59/naloge 1.–16 (Stalne besedne zveze, str. 21 in 22)Rešitve SDZ 7.r.
   2. Rešitve delovnega lista: Stalne b. zveze-vaje, rešitve
   3. Rešuj interaktivne naloge na portalu iRokusPlus: Navodilo za reševanje nalog
 4. URA – GUM:
  1. Preberi
  2. Poslušajmo skladbo Murat & Jose – Čez 1000 let
  3. Uživajte v zasluženih počitnicah!
 5. URA – LUM: UMETNIŠKA KERAMIKA
  1. POVEZAVA Z NAVODILI ZA DELO NA RAZDALJO
  2. E-NASLOV ZA ODDAJO IZDELKOV IN ZA DODATNO RAZLAGO
  3. POVEZAVA ZA ODDAJO IZDELKOV
 6. URA:
  1. TJA dekleta:
   1. Videokonferenca ob 12.00 uri, klikni tukaj
   2. Rešitve: preverjanje znanja – 1 in preverjanje znanja – 2
  2. SLJ fantje:
   1. Preglej naloge v DZ: str. 54–59/naloge 1.–16 (Stalne besedne zveze, str. 21 in 22)Rešitve SDZ 7.r.
   2. Rešitve delovnega lista: Stalne b. zveze-vaje, rešitve
   3. Rešuj interaktivne naloge na portalu iRokusPlus: Navodilo za reševanje nalog
 7. URA:
  1. GKL:
   1. Navodilo: GKL, 24. 4. 2020
   2. Nekateri še vedno niste oddali nalogo od prejšnjega tedna, ki je bila do danes.
  2. UBE:
   1. Danes se dobimo ob 11:00 na video konferenciPOVEZAVA
   2. Povezava do posnetka video konference: POVEZAVA
   3. Domača nalogo oddajte do 7.5.2020.