FIZIKA
:
V TOREK 12.5.2020 imamo ob 13:00 govorilne ure oz dopolnilni pouk. To je vaša zadnja možnost in moja zadnja dobra volja. Povezava do konference POVEZAVA. Pripravite vprašanja!
Povezava do razlage snovi SILE

PONEDELJEK, 11. 5. 2020

 1. URA – GUM

  1. Nadaljujemo s pripravo predstavitev
  2. Veliko vas je že oddalo osnutke, če tega še nisi storil prosim, da mi v najkrajšem času to pošlješ na mail (tilen.bozic@ossmarje.si)
  3. Predstavitve mi lahko pošljete v vpogled, pregledal jih bom in opozoril na morebitne popravke, ki bi bili potrebni
  4. Veliko vas je pozabilo na obdobje v katerem je skladatelj deloval in vire iz katerih ste dobili informacije!
  5. Za vsa vprašanja me lahko kontaktirate preko zgornjega mail naslova!
 2. URA
  ŠPO – fantje: Navodila za ŠPO 8F 11.5.2020 2

  TIT -ENERGETIKA IN TEHNIČNA SREDSTVA

  1. POVEZAVA Z NAVODILI ZA DELO
 3. URA:
  1. TJA:
   1. Rešitve preverjanja znanja 5. enota – 1 in preverjanje znanja 5. enota – 2
   2. Navodila za delo 
  2. MAT:
   1. V učbeniku na strani 194 si poglejte postopek reševanja naloge 2.
   2. V učbeniku na strani 195 rešite nalogo 3.
   3. Sliko opravljene naloge oddaj s pomočjo obrazca.
   4. Predvideni načrt dela v tem tednu:
     1. snov lahko ponovite tudi z ogledom videoposnetkov:
      1. obseg kroga,
      2. krožni lok,
      3. ploščina kroga,
      4. ploščina krožnega izseka,
      5. krožni kolobar,
      6. Pitagorov izrek v kvadratu in pravokotniku,
      7. Pitagorov izrek v enakokrakem trikotniku,
      8. Pitagorov izrek v enakostraničnem trikotniku,
      9. Pitagorov izrek v trapezu,
      10. Pitagorov izrek v rombu,
      11. Pitagorov izrek v deltoidu,
    1. v četrtek bomo snov utrjevali preko videokonference (pripravite si vsa vprašanja iz snovi ali nalog, ki jih niste razumeli),
    2. v petek bo potekalo ocenjevanje znanja iz snovi krog, krožnica, Pitagorov izrek.
 4. URA
  1. TJA
   1. Rešitve preverjanja znanja 5. enota – 1 in preverjanje znanja 5. enota  – 2
   2. Navodila za delo
  2. MAT:

   1. V učbeniku na strani 194 si poglejte postopek reševanja naloge 2.
   2. V učbeniku na strani 195 rešite nalogo 3.
   3. Sliko opravljene naloge oddaj s pomočjo obrazca.
   4. Predvideni načrt dela v tem tednu:
    1. v torek boste imeli preverjanje na isti način kot bo potekalo ocenjevanje
     1. snov lahko ponovite tudi z ogledom videoposnetkov:
      1. obseg kroga,
      2. krožni lok,
      3. ploščina kroga,
      4. ploščina krožnega izseka,
      5. krožni kolobar,
      6. Pitagorov izrek v kvadratu in pravokotniku,
      7. Pitagorov izrek v enakokrakem trikotniku,
      8. Pitagorov izrek v enakostraničnem trikotniku,
      9. Pitagorov izrek v trapezu,
      10. Pitagorov izrek v rombu,
      11. Pitagorov izrek v deltoidu,
    2. v četrtek bomo snov utrjevali preko videokonference (pripravite si vsa vprašanja iz snovi ali nalog, ki jih niste razumeli),
    3. v petek bo potekalo ocenjevanje znanja iz snovi krog, krožnica, Pitagorov izrek.
 5. URA – ZGO
  1. Preglej rešitve dveh delovnih listov: REŠITVE DL in REŠITVE Širjenje demokratičnih pravic v drugi polovici 19
  2. Prisluhni razlagi (video posnetek) s pomočjo delovnega lista: Politični razvoj v Evropi
 6. URA
  1. ROM
   1. Danes si prosim preberite navodila in do četrtka zvečer naredite domačo nalogo.
   2. Navodila za današnjo uro: NAVODILA
   3. V petek bi se z vami dobila na video konferenci ob 14:00, da razjasnimo morebitne nejasnosti.
   4. Povezava, do video konference POVEZAVA
  2. GLP
   1. Veliko vas je že poslalo naslove svojih predstavitev
   2. Začnimo z izdelavo osnutka za predstavitev
   3. Ta naj vsebuje:
    1. Kratek življenjepis oz. zgodovino zasedbe
    2. Kakšno glasbeno zvrst izvaja?
    3. Diskografijo (število albumov in singlov, pomembne oz. znane albume naštejemo)
    4. Sodelovanja z drugimi avtorji ali zasedbami
    5. Morebitne nagrade, ki jih je avtor ali skupina prejela
    6. Vire informacij za vašo predstavitev
   4. Naslednjič pričnemo z izdelavo predstavitev v PowerPointu
   5. Vsa vaša vprašanja lahko pošljete na mail naslov (tilen.bozic@ossmarje.si)
 7. URA – POK
  1. Nadaljujete s samostojnim delom. Tisti, ki še niste začeli, imate tukaj še enkrat navodila za delo IZBRANI EKSPERIMENTI.
  2. Za pomoč, da veste, kaj od vas pričakujem na učnem listu. imate tudi Predloga za učni list in ocenjevanje.

TOREK, 12. 5. 2020

 1. URA
  1. SLJ: Navodila: Nasvet strokovnjaka
           Utrjevanje znanih odvisnikov po miselnem vzorcu ali izpisu
  2. MAT:
   1. Reševali boste preverjanje s pomočjo kviza. Poleg odgovorov na vprašanja v kvizu boste priložili še fotografijo vseh postopkov reševanja.
   2. Preden se lotite reševanja kviza natančno preberite Navodila za reševanje kviza.
   3. Za reševanje kviza imate na voljo cel torek, potem se bo pa kviz zaprl in reševanje ne bo več možno.
   4. Povezava do kviza.
 2. URA
  1. SLJ: Navodila: Nasvet strokovnjaka
           Utrjevanje znanih odvisnikov po miselnem vzorcu ali izpisu
  2. MAT:
   1. Reševali boste preverjanje s pomočjo kviza. Poleg odgovorov na vprašanja v kvizu boste priložili še fotografijo vseh postopkov reševanja.
   2. Preden se lotite reševanja kviza natančno preberite Navodila za reševanje kviza.
   3. Za reševanje kviza imate na voljo cel torek, potem se bo pa kviz zaprl in reševanje ne bo več možno.
   4. Povezava do kviza.
 3. URA – BIO

  1. S tistimi, ki morate še pridobiti ali popraviti oceno, se ob 13.30 dobimo na TEJ POVEZAVI.
  2. Za vse pa so tukaj tudi navodila za delo KOŽA.
 4. URA – ZGO
  1. Oglej si video posnetek: 19. stoletje, 5.del
  2. Reši delovni list: Leto 1848 in Slovenci
  3. Reši minikviz
 5. URA – ŠPO – dekleta: Navodila za ŠPO 8D 12.5.2020 4
 6. URA – SLJ – skupina 1:  Vaje iz i-učbenika 218 -220: Nasvet
 7. URA
  OPK

  1. NAVODILO
  2. Vir št. 7
  3. Vir št. 8
  4. Delovni list Razvoj prometa na Slovenskem


  SPH- Navodilo: Poglej kako ustvarjajo KUHARSKI MOJSTRI. Oglej si slike iz jedi in živil – KREATIVNA POKRAJINA.

  LS2 VIDNO RAVNOVESJE NA RISBI

  1. POVEZAVA  Z NAVODILI ZA DELO

SREDA, 13. 5. 2020

 1. URA – FIZ
  1. Danes rešite kviz na povezavi. Časa imate do četrtka do 20:00.
  2. KVIZ
  3. V petek bomo naredili poskusno preverjanje preko video konference. Ne pozabi v sredo 20.5.2020 ocenjujem.
  4. Posnetek včerajšnjega dopolnilnega pouka. POSNETEK
 2. URA – ITJ
  1. NAVODILO
  2. Soluzioni degli esercizi
  3. Slovar 
  4. Andiamo al cinema cruciverba
 3. URA
  ŠPO – dekleta: Navodila za ŠPO 8D 13.5.2020 5

  TIT – fantje ENERGETIKA IN TEHNIČNA SREDSTVA

  1.  POVEZAVA Z NAVODILI ZA DELO
 4. URA – KEM
  1. S tistimi, ki morate ste dogovorjeni za spraševanje, se ob 10.30 dobimo na TEJ POVEZAVI. Za vsak slučaj še enkrat preverite sezname za vse dni RAZPORED ZA USTNO OCENJEVANJE.
  2. Za vse pa so tukaj tudi navodila za delo ZEMELJSKOALKALIJSKE KOVINE.
 5. URA
  1. TJA:
   1. Navodila za delo 
   2. Rešitve učb. str. 86 – 2
   3. Učb. str. 68/ 1 a, c Nalogo c zapiši v zvezek!
   4. Rešitve učb. str. 68 – 1 a in rešitve učb. str. 68 – 1 c
  2. SLJ:
   1. Navodilo: Za čistejši zrak tudi rože – branje besedila
   2. DZ od str. 34 do 37. Preverite rešitve na www.iRokus.si
                
 6. URA
  1. TJA:
   1. Navodila za delo
   2. Rešitve učb. str. 86 – 2
   3. Učb. str. 68/ 1a, c Nalogo c zapiši v zvezek!
   4. Rešitve učb. str. 68 – 1 a in rešitve učb. str. 68 – 1 c
  2. SLJ:
   1. Navodilo: Za čistejši zrak tudi rože – branje besedila  
   2. DZ od str. 34 do 37. Preverite rešitve na www.iRokus.si
 7. URA
  1. DDP KEM
   1. Za DOPOLNILNI pouk predlagam, da tisti, ki še niste bili vprašani in še niste rešili nalog, rešite naloge, ki so bile naložene v 7.. tednu (torek, 5. 5., 5. šolska ura). Rešitve so priložene.
   2. Za DODATNI POUK je na povezavi pola z nalogami in tudi rešitve nalog. V primeru vprašanj, se obrnite na moj mail.
  2. ŠPO – fantje: Navodila za ŠPO 8F 13.5.2020 3

ČETRTEK, 14. 5. 2020

 1. URA – ITJ
  1. NAVODILO
  2. Soluzioni degli esercizi
  3. Cruciverba soluzioni
 2. URA – GEO: 1. Navodilo: Pozdravljeni. 2. Ppt: Podnebje in rastje j amerike IV.
 3. URA
  1. SLJ :
   1. Navodilo: Prevzete besede 
   2. Vaje iz DZ od str. 38 do 40. Preveri rešitve. www.iRokus.si
  2. MAT:
   1. Uro bomo izvedli videokonferenčno ob 14.00.
   2. Dobimo se 5 minut pred pričetkom.
   3. Posnetek je na voljo tukaj.
 4. URA
  1. SLJ :
   1. Navodilo: Prevzete besede
   2. Vaje iz DZ od str. 38 do 40. Preveri rešitve. www.iRokus.si
  2. MAT:
   1. Uro bomo izvedli videokonferenčno ob 14.00.
   2. Dobimo se 5 minut pred pričetkom.
   3. Posnetek je na voljo tukaj.
 5. URA – KEM
   1. S tistimi, ki morate ste dogovorjeni za spraševanje, se ob 10.30 dobimo na TEJ POVEZAVI. Za vsak slučaj še enkrat preverite sezname za vse dni RAZPORED ZA USTNO OCENJEVANJE.
   2. Za vse pa so tukaj tudi navodila za delo ZEMELJSKOALKALIJSKE KOVINE – 2. DEL
 6. URA – DKE – globalizacija: ameriška kultura po slovensko
  Ta snov je sestavljena iz dveh ur.V prvi uri si boste ogledali dokumentarec o vplivu ameriške kulture na prebivalce Slovenije in našo kulturo.Udobno se namestite in uživajte v gledanju.Ameriška kultura po slovensko.

PETEK, 15. 5. 2020

 1. URA – LUM KOMPOZICIJA V KIPARSTVU
  1. POVEZAVA Z NAVODILI ZA DELO
 2. URA – BIO
  1. Vse, kar potrebujete za današnje delo je v navodilih KOŽA 2.
 3.  URA
  1. TJA:
   1. Ponovimo: What’s the matter?
   2. Interaktivna vaja
   3. Navodila za delo
   4. Posnetek pogovora med Dylanom in mamo
   5. DZ str. 54/ 1, 2 in 3
  2. MAT:
   1. Reši delovni list.
   2. Sliko opravljene naloge oddaj s pomočjo obrazca.
   3. Če slučajno kakšne naloge ne znate, si pomagajte z zvezkom ali učbenikom.
 4.  URA
  1. TJA:
   1. Ponovimo: What’s the matter?
   2. Interaktivna vaja
   3. Navodila za delo
   4. Posnetek pogovora med Dylanom in mamo
   5. DZ str. 54/ 1, 2 in 3
  2. MAT:
   1. Reši delovni list.
   2. Sliko opravljene naloge oddaj s pomočjo obrazca.
   3. Če slučajno kakšne naloge ne znate, si pomagajte z zvezkom ali učbenikom.
 5. URA – FIZ
  1. Danes bomo uro izvedli konferenčno ob 13:00 na POVEZAVI -poskusno ocenjevanje
  2. Prosim imejte pripravljenih čim več vprašanj v zvezi s snovjo.
  3. V sredo 20.5.2020 ocenjujem.
  4. Povezava do POSNETEK
  5. ROM dopolnilni bomo imeli po zaključeni uri fizike.
 6. URA – RAZ – Zadihajte in se sprostite na svežem zraku
  Danes ne bomo imeli razredne ure. Želim vam lep vikend in se zopet vidimo naslednji petek.
 7. URA – GKL:
  1. Nadaljuješ z delom prejšnjega tedna (navodilo v petek, 8. 5. 2020).
  2. Podaljšan rok za oddajo izdelka do 29. 5. 2020.