7. TEDEN DELA NA DALJAVO (4. 5. 2020 – 8. 5. 2020)

PONEDELJEK, 4. 5. 2020

 1. ura – MAT:
  1. Ponovite snov o valju, stožcu in krogli s pomočjo interaktivnih vaj (vaje na straneh 78, 81, 86, 163, 171, 184 in 185).
  2. Težave z dostopom. Založba Rokus ima danes cel dan težave s strežniki tako, da če se niste uspeli prijaviti ne bodite v skrbeh. Naloge boste lahko (če boste želeli) rešili tudi v kasnejših dneh.
  3. Slikajte postopke reševanja in jih  in oddajte s pomočjo obrazca.
 2. ura – SLJ:
  1. Navodila: Josip Murn Aleksandrov: Pesem
  2. Navodilo: Kmečka pesem – dodatne naloge  v i-učbeniku str. 442 in 443 
 3. ura – LUM: KULTURNA DEDIŠČINA
  1. NAVODILA ZA DELO
 4. ura – FIZ:
  1. Danes se dobimo ob 11:00 na POVEZAVI
  2. Posnetek današnje ure: POSNETEK
 5. ura – KEM:
  1. S tistimi, s katerimi smo dogovorjeni za predstavitve se ob 13.15 dobimo v videokonferenčnem sistemu na tej povezavi.
  2. Navodila za delo za vse pa so na povezavi OGLJIKOVI HIDRATI
 6. ura –
  1. ONA:
   1. Sprehodi se med METULJI Slovenije.
  2. GLP dekleta:
   1. Začnimo s pripravo na predstavitve, ki smo jih že omenili v šoli
   2. Izberi si poljubno zasedbo/avtorja iz prejšnjega stoletja (1900 do 2000) in začni zbirati podatke o njem
   3. Naslov oz izbranega avtorja/zasedbo mi prosim pošlji na mail (tilen.bozic@ossmarje.si)
 7. ura –
  1. ET2:
   1. NAVODILO
   2. Kviz
  2. GLP fantje:
   1. Začnimo s pripravo na predstavitve, ki smo jih že omenili v šoli
   2. Izberi si poljubno zasedbo/avtorja iz prejšnjega stoletja (1900 do 2000) in začni zbirati podatke o njem
   3. Naslov oz izbranega avtorja/zasedbo mi prosim pošlji na mail (tilen.bozic@ossmarje.si)

_________________________________________________________________________________________________________________________

TOREK, 5. 5. 2020

 1. ura – GEO:
  1. Navodila: Navodila za delo
  2. Posnetek: https://video.arnes.si/portal/asset.zul?id=k3likIYCA9MbUooaUUpvPdnU
  3. Ppt: Družbenogeografske značilnosti
 2. ura – ZGO:
  1. Vprašanja za ponavljanje: Ponavljanje 1. del
  2. Nova učna snov: POLITIČNI POLOŽAJ OB KONCU VOJNE
 3. ura – SLJ:
  1. Navodila: Življenje in delo Josipa Murna Aleksandrova
  2. Za tiste, ki hočejo več: Pesem – odsev pesnikovih čustev in vtisov  str. 437 – 440
 4. ura – MAT:
  1. Uro bomo izvedli videokonferenčno ob 14.00. Pregledali bomo kako vam je šlo na preverjanju in se dogovorili o poteku ocenjevanja znanja.
  2. Dobimo se 5 minut pred pričetkom.
  3. Posnetek srečanja je tukaj.
 5. ura
  1. SLJ: Utrjevanje znanja: Kaj moram znati (izpis snovi)
  2.  Dodatne vaje: Preveri se 332-337
  3. MAT DDP:
   1. Na računalnik si poberite gradivo Znam za več.
   2. Rešite po eno poljubno nalogo na straneh 88, 89, 108 in 109 (skupaj rešiš 4 naloge).
 6. ura – GUM
  1. Nadaljujemo s predstavitvami o skladateljih, ki smo jih začeli v šoli
  2. Naslov svoje predstavitve mi sporoči na mail (tilen.bozic@ossmarje.si)
  3. Če se naslova ne spomniš, mi napiši, bomo izbrali novega
  4. Začnimo z zbiranjem podatkov o skladateljih (življenjepis, opus oz. skladateljeva dela, glasbeno obdobje v katerem je ustvarjal, itd.) in pripravimo osnutek za predstavitev
  5. Veljajo navodila, ki sem vam jih posredoval v šoli

________________________________________________________________________________________________________________________

SREDA, 6. 5. 2020

 1. ura – TJA:
  1. Rešitve učb. str. 61 – 4
  2. Navodila za delo
  3. Revision: interaktivne naloge
  4. Reši preverjanje znanja v DZ str. 52, 53/ 1-3, poslikaj in pošlji na patricija.stefancic@gmail.com
  5. Posnetek 3. naloge v DZ
 2. ura – MAT:
  1. Na računalnik si poberite gradivo Znam za več.
  2. Rešite po dve poljubni nalogi na straneh 88, 89, 108 in 109 (skupaj rešiš 8 nalog).
  3. Slikajte postopke reševanja in jih  in oddajte s pomočjo obrazca.
 3. ura – FIZ:
  1. Ker nihče ni rešil kviza vam dam do petka čas, da ga rešite.
  2. KVIZ
 4. ura – ŠPO fantje:
  1. Navodila za ŠPO 9F 6.5.2020 2
  2. Priprave na 5. športni dan 8.5.2020 ŠV karton, šport in podjetništvo
 5. ura – N2I:
  1. Esercizi
  2. Avdio posnetek prve vaje
 6. ura – BIO:
  1. Prepiši snov BIOTSKA PESTROST v DZ na stran 66.
  2. Izdelaj in pošlji nalogo 2 – EKOSISTEM (kdor še ni)!

_________________________________________________________________________________________________________________________

ČETRTEK, 7. 5. 2020 

 1. ura – SLJ:
  1. Navodilo: Oton Župančič: Žebljarska
  2. Povezava na i-učbenikŽebljarska od str. 422 – 424.
 2. ura – TJA:
  1. Rešitve učb. str. 66 – 3
  2. Navodila za delo
  3. Za tiste, ki zmorete in želite več, je tu še ena zgodba iz uč. str. 86:
 3. ura – GEO:
  1. Navodilo: Pozdravljeni 9
  2. Križanka: Dinarskok. svet – ponovimo
 4. ura – ŠPO dekleta:
  1. Navodila za ŠPO 9D 7.5.2020 2
  2. Priprave na 5. športni dan 8.5.2020 ŠV karton, šport in podjetništvo
 5. ura – BIO:
  1. Navodilo: Preglej slike ekosistema, značilnosti rastlinskih in živalskih vrst, ter sklepaj na prilagoditve na okoljske razmere – PUŠČAVA.
 6. ura – N2I:
  1. Navodilo
 7. ura – MME:
  1. Naredite 4 prizor risanke in mi ga oddate do srede 13.5.2020 do 12:00
  2. Zadnjo verzijo risanke morate narediti do 28.5.2020 takrat vam jo ocenim. Kdor risanke ne odda bo imel zaključeno negativno.

_________________________________________________________________________________________________________________________

PETEK, 8. 5. 2020 

ŠPORTNI DAN: Navodila za 5. športni dan 8.5.2020 ŠV karton, šport in podjetništvo

 


7. URA: DDP KE: Z vsemi, ki smo že bili dogovorjeni za ocenjevanje, pa zaradi tehničnih težav ni bilo izvedeno, se ob 13.15 dobimo na TEJ POVEZAVI. Prav tako se lahko pridružite vsi, ki potrebujete pomoč ali imate vprašanja v zvezi s snovjo.