OSMI TEDEN DELA NA DALJAVO (11. 5. 2020 – 15. 5. 2020)

PONEDELJEK, 11. 5. 2020 

DANES JE ZADNJI DAN ZA VPIS V SREDNJE ŠOLE!

 1. ura – MAT:
  1. Zaradi majhnega števila tistih, ki bi še morali pridobiti oceno in vaše skorajšnje vrnitve v šole, bomo načrtovano ocenjevanje prestavili na teden med 1. in 5. 6. 2020. Ocenjeni boste ustno.
  2. Začenjamo z novim (velikim) poglavjem z naslovom FUNKCIJE.
  3. V učbeniku si preberite strani 182, 183 in 184.
  4. Poglejte si videoposnetek reševanja nalog.
 2. ura – SLJ:
  1. Navodilo: Oton Župančič: Z vlakom
  2. Posnetek pesmi Z vlakom
  3. O pesmi Otona Župančiča: Z vlakom
 3. ura – LUM: KULTURNA DEDIŠČINA
  1. POVEZAVA Z NAVODILI ZA DELO
 4. ura – FIZ:
  1. Danes se dobimo ob 14:00 na video konferenci
  2. Povezava do video konference: POVEZAVA
  3. Tukaj boste našli posnetek video konference: POSNETEK
  4. Domača naloga stran 136 v učbeniku nalogi 1 in 2. Rešene naloge s postopki mi do petka pošljite na mail ali POVEZAVA.
 5. ura – KEM:
  1. Vse informacije imate na povezavi Navodila za delo KEMIJA.
 6. ura
  1. ONA:
   1. Navodilo: OGLED dokumentarnega filma ŽIVLJENJE V NARODNEM PARKU ( SLO2- ponedeljek in torek ob 17.55). 2. Navodilo: Poišči področje TRIGLAVSKEGA NARODNEGA PARKA in rastlinske ter živalske vrste značilne zanj.
  2. GLP dekleta:
   1. Veliko vas je že poslalo naslove svojih predstavitev
   2. Začnimo z izdelavo osnutka za predstavitev
   3. Ta naj vsebuje:
    1. Kratek življenjepis oz. zgodovino zasedbe
    2. Kakšno glasbeno zvrst izvaja?
    3. Diskografijo (število albumov in singlov, pomembne oz. znane albume naštejemo)
    4. Sodelovanja z drugimi avtorji ali zasedbami
    5. Morebitne nagrade, ki jih je avtor ali skupina prejela
    6. Vire informacij za vašo predstavitev
   4. Naslednjič pričnemo z izdelavo predstavitev v PowerPointu
   5. Vsa vaša vprašanja lahko pošljete na mail naslov (tilen.bozic@ossmarje.si)
 7. ura
  1. ET2: (tudi 8. ura)
   1. Analiza preverjanja
   2. Ocenjevanje
   3. Ovrednotenje pisnega izdelka
   4. Kultura higiene
  2. GLP fantje:
   1. Veliko vas je že poslalo naslove svojih predstavitev
   2. Začnimo z izdelavo osnutka za predstavitev
   3. Ta naj vsebuje:
    1. Kratek življenjepis oz. zgodovino zasedbe
    2. Kakšno glasbeno zvrst izvaja?
    3. Diskografijo (število albumov in singlov, pomembne oz. znane albume naštejemo)
    4. Sodelovanja z drugimi avtorji ali zasedbami
    5. Morebitne nagrade, ki jih je avtor ali skupina prejela
    6. Vire informacij za vašo predstavitev
   4. Naslednjič pričnemo z izdelavo predstavitev v PowerPointu
   5. Vsa vaša vprašanja lahko pošljete na mail naslov (tilen.bozic@ossmarje.si)

_______________________________________________________________________________________________________________________

TOREK, 12. 5. 2020 

 1. ura – GEO:
  1. Navodilo: Pozdravljeni
 2. ura – ZGO:
  1. Vprašanja za ponavljanje učne snovi: Ponavljanje 2. del
  2. Nova učna snov: MEJA Z ITALIJO
 3. ura – SLJ:
  1. Navodila: Razčlemba pesmi Otona Župančiča: Z vlakom
  2. Preberi: Kdo je bil Oton Župančič
 4. ura – MAT:
  1. Obravnavali bomo snov z naslovom Odvisnost dveh količin.
  2. Natančno si poglejte videoposnetek snovi  in si sočasno zapisujte v zvezek.
  3. Na strani 192 rešite naloge 1a, f, 2b, d.
  4. Slikajte postopke reševanja in jih  in oddajte s pomočjo obrazca.
 5. ura –
  1. MAT DDP:
   1. Končajte naloge, ki ste jih reševali pri pouku.
 6. ura – GUM:
  1. Veliko vas je že poslalo osnutke svojih predstavitev
  2. Začnimo s pripravo PowerPoint predstavitve
  3. Predstavitve mi lahko pošljete v vpogled na mail (tilen.bozic@ossmarje.si)
 7.  ura – /
 8.  ura: ET2:
  1. NAVODILO

_________________________________________________________________________________________________________________________

SREDA, 13. 5. 2020

 1. ura – TJA:
  1. Prejšno uro ste brali zgodbo Horatius and the bridge- tu so rešitve učb. str. 85 – 1 in str. 85 – 2
  2. Navodila za delo
 2. ura – MAT:
  1. Obravnavali bomo snov z naslovom Linearna funkcija.
  2. Natančno si poglejte videoposnetek snovi  in si sočasno zapisujte v zvezek.
  3. Na strani 194 rešite naloge 1a, f, 2b, d, 3 c, č, 4 b, d.
  4. Slikajte postopke reševanja in jih  in oddajte s pomočjo obrazca.
 3. ura – FIZ:
  1. V učbeniku predelaj poglavje ELEKTRIČNA MOČ.
  2. Reši naloge 1-6 na strani 138 v učbeniku
  3. Pošlji mi sliko zapiskov in rešenih nalog na POVEZAVO ali email, časa imaš do petka.
 4. ura – ŠPO fantje: Navodila za ŠPO 9F 13.5.2020 3
 5. ura – N2I:
  1. Navodilo
  2. Soluzioni degli esercizi precedenti
  3. Il piacere di leggere
  4. Audio:
 6. ura – BIO:
  1. Prepiši snov “NARAVNI PARKI” v DZ na stran 83 ter dopiši ogrožene živali in rastline na svetu in v Sloveniji v tekst.
  2. Reši naloge v DZ “OHRANJANJE NARAVE IN OKOLJA” (stran 78 in 79, naloge 5 in 6).

________________________________________________________________________________________________________________________

ČETRTEK, 14. 5. 2020

 1. ura – SLJ:
  1. Navodilo: Življenje in delo Otona Župančiča
  2. Povezava: Oton Župančič 
  3. Zanimivost: Župančičeva pot
 2. ura – TJA:
  1. Navodila za delo
  2. Phrasal verbs and vocabulary revision: interaktivne naloge
  3. DZ str. 54/ 1, 2, 3
  4. Posnetek 3. naloge
 3. ura – GEO:
  1. Navodilo: Navodila za delo 2. ppt: Panonski svet lega, delitev 1
 4. ura – ŠPO dekleta:
  1. Navodila za ŠPO 9D 14.5.2020 3
 5. ura – BIO:
  1. Navodilo: Na posnetkih ISLANDIJE določi posebnosti ekstremnega ekosistema – za življenje rastlinskih in živalskih vrst.
  2. Navodilo: Občuduj življenje na KORALNEM GREBENU (11min).
 6. ura – N2I:
  1. Soluzioni degli esercizi precedenti
  2. Il piacere di leggere 2
 7. ura – MME:
  1. Danes se dobimo ob 10:00 na video konferenci.
  2. Povezava do video konference: Povezava
  3. Posnetek video konference: POSNETEK

________________________________________________________________________________________________________________________

PETEK, 15. 5. 2020

 1. ura – MAT:
  1. Obravnavali bomo snov z naslovom Linearna funkcija.
  2. Natančno si poglejte videoposnetek snovi  in si sočasno zapisujte v zvezek.
  3. Na strani 194 rešite naloge po dva primera, ki nista rešene v videoposnetku, pri nalogah 1, 2, 3, 4 in 8.
  4. Slikajte postopke reševanja in jih  in oddajte s pomočjo obrazca.
 2. ura – TJA:
  1. Pogojni stavki za prihodnost: video
  2. Učb, str. 69/ 3, 4 in 5 Povedi zapiši v zvezek!
  3. Posnetek 5. naloge
  4. Nalogi 4 in 5 poslikaj in oddaj s pomočjo obrazca tukaj
 3. ura – ZGO:
  1. Ne pozabite na vprašanja za ponavljanje učne snovi.
  2. Nova učna snov: PRVA LETA PO VOJNI
 4. ura – KEM:
  1. Ob 13.15 uri se dobimo na TEJ POVEZAVI. Snemali tokrat ne bomo. Prijavljati se lahko začnete največ 5 minut prej!
  2. Zapis v zvezke: ORGANSKE DUŠIKOVE SPOJINE.
 5. ura – SLJ:
  1. Navodila: Moderna ali nova romantika – značilnosti obdobja
  2. O moderni
  3. Slovenska moderna
  4. Zanimivost o modernistih
 6. ura:
  1. ŠPO dekleta:
   1. Navodila za ŠPO 9D 15.5.2020 4
  2. DDP KEM: DOPOLNILNI POUK: VAJE – KISLINE, BAZE IN SOLI za negativno ocenjene iz 1. oc. obdobja. Vaje reši in fotografijo pošlji na mail.
 7. ura:
  1. ŠPO fantje:
   1. Navodila za ŠPO 9F 15.5.2020 4
  2. DDP KEM: DODATNI POUK: Ob 14.00 uri se dobimo na TEJ POVEZAVI.