So ljudje, tu nekje, ki nič jim ni ostalo.
In zato naj nekdo da svojega jim malo.
 
Kdor ima, kar naj da, zjasni naj misli črne.
Več kot daš, več imaš,
vse dobro se povrne.
 
Lepo je deliti …
(Igor Pirkovič)
 
Na prošnjo humanitarne organizacije Karitas se pridružujemo vseslovenski akciji „Pokloni zvezek“.
Z akcijo želimo zbrati čim več zvezkov za socialno ogrožene otroke (v lanskem letu 12548 osnovnošolcev) in vaše otroke spodbuditi k solidarnosti z vrstniki.
 
Prosimo vas, da podarite enega ali več velikih, črtastih zvezkov.
 
Vaši otroci bodo za vsak podarjen zvezek prejeli razglednico, na katero bodo zapisali misel ali pozdrav za vrstnika, ki bo ta zvezek prejel.
 
Akcija „Pokloni zvezek“ se bo zaključila v petek, 2. 6. 2017.