Učencem, ki zaradi različnih razlogov nimajo tiskanih delovnih zvezkov in je zato njihov pouk na daljavo otežen, so danes v založbah Rokus Klett in Modrijan izobraževanje omogočili BREZPLAČEN DOSTOP DO NOVIH POSEBNIH DELOVNIH ZVEZKOV V PDF-OBLIKI, ki jih je mogoče natisniti na domačem tiskalniku.

Učenci oz. starši in učitelji na predmetni stopnji imajo tako za ves čas, ko je razglašena epidemija koronavirusa, na voljo vsebine posebnih delovnih zvezkov za zadnje štiri mesece šolskega leta.

Posebni delovni zvezki v formatu PDF za razrede 6–9 osnovne šole – s snovjo od marca do junija – so brezplačno na voljo na spletni strani korona.rokus-klett.si. Na spletni strani so ob delovnih zvezkih objavljeni tudi deli vadnic (zbirka Znam za več) z dodatnimi nalogami, prav tako v formatu PDF.