Spoštovani,

prosimo Vas, da si preberete dopis na povezavi: DOPIS

Ustrezna pripetost med vožnjo lahko namreč prepreči marsikatero poškodbo ali celo smrt otroka.

Na navedeni spletni povezavi so dostopna tudi različna preventivna gradiva in videi: https://www.avp-rs.si/preventiva/gradiva/

Zahvaljujemo se Vam za sodelovanje in vas lepo pozdravljamo,

Javna agencija Republike Slovenija za varnost prometa
Sektor za preventivo in vzgojo v cestnem prometu
Kotnikova 19a, 1000 Ljubljana
Tel.: 01/478-89-50
E-mail: prometna.vzgoja@avp-rs.si
www.avp-rs.si