Naši učenci se italijanščine učijo s pomočjo različnih metod in oblik dela ter zanimivih in ustvarjalnih tehnik. Vsaka aktivnost, projekt ali natečaj je priložnost, da učenec sistematično in uravnoteženo razvija jezikovne kompetence.
Sedmošolka Maruša Hrandek se je učenja besedišča lotila na ustvarjalen način. Izpod njenih rok sta nastali krasna umetnina in fotografija z naslovom »Vodni svet«. Marušina fotografija je bila nagrajena na Natečaju za izvirno otroško likovno in literarno delo ter fotografijo 2022. Natečaj je razpisala Mestna
občina Slovenj Gradec v sodelovanju s Koroško galerijo likovnih umetnosti, kjer je bila učenkina fotografija tudi razstavljena.
Maruši iskreno čestitamo in ji želimo še veliko uspehov.

Mentorica Anja Segulin