Obveščamo Vas, da imamo nove mobilne telefonske številke.

TAJNIŠTVO: 065 554 200

PREHRANA: 065 554 201

RAZREDNA STOPNJA: 065 554 202

KUHINJA: 065 554 203

HIŠNIK: 065 554 204

VRTEC 1: 065 554 205

VRTEC 2: 065 554 206