Virus se med nami še naprej širi in nam povzroča nemalo preglavic. Ukrepati je potrebno takoj in zdaj, da zajezimo širjenje. Čas za polemike bo kasneje, ko bomo varni. Takrat bo lahko vsak dokazoval svoj prav. Sedaj poskrbimo za varnost in zdravje, da ostanejo šole in vrtci odprti, in da ostane delo in življenje v Sloveniji aktivno. Temu se lahko reče previdnost in ne strah, kot nekateri previdnost razumejo. Nepreviden sem lahko samo takrat, ko gre za moje življenje in še to ne, ker nikoli ne gre samo za življenje posameznika.

Da se izognemo nesporazumom, citiram bistvene dele okrožnice z navodili:

Vlada Republike Slovenije je danes, 18. 9. 2020, ob 21. uri na dopisni seji sprejela »ODLOK o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2.«

S tem aktom, v uradnem listu bo Odlok predvidoma objavljen 19. 9. 2020, se uveljavljajo novi preventivni ukrepi, ki bodo za udeležence vzgojno-izobraževalnega procesa veljali od ponedeljka, 21. 9. 2020 dalje. Spremembe so vezane predvsem na nošenje mask v zaprtih javnih prostorih (med temi tudi v vrtcih, šolah, zavodih).

Določila in izjeme, ki so za naše področje pomembne, so v Odloku zapisane s sledečo dikcijo (navedba iz »ODLOKA o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2 z dne 18. 9. 2020«):

2. člen

 (1) Uporaba zaščitne maske ali druge oblike zaščite ustnega in nosnega predela obraza iz prejšnjega člena je obvezna pri gibanju in zadrževanju v vseh zaprtih javnih krajih oziroma prostorih.

(2) Uporaba zaščitne maske ali druge oblike zaščite ustnega in nosnega predela obraza iz prejšnjega člena je obvezna tudi pri gibanju in zadrževanju na odprtih javnih krajih oziroma prostorih, če ni mogoče zagotoviti medosebne razdalje najmanj 2 metra.

(3) Zaprt javni kraj oziroma prostor je javni prostor, ki ga pokriva streha in ima zaprto več kot polovico površine pripadajočih sten oziroma stranic (ne glede na vrsto uporabljenega materiala) ne glede na to, ali je objekt stalen ali začasen, pri tem pa okna in vrata štejejo kot del zaprte površine. Kot zaprt javni kraj oziroma prostor se štejejo tudi vse oblike javnega potniškega prometa in žičniške naprave za prevoz oseb v zaprtih kabinah.

3. člen

(1) Ne glede na prejšnji člen se ta odlok ne uporablja za:

osebe, vključene v vzgojno-izobraževalne programe v zavodih do vključno 6. razreda osnovne šole,

vzgojitelje predšolskih otrok in vzgojitelje predšolskih otrok-pomočnike pri opravljanju neposrednega dela z otroki,

učitelje do vključno 6. razreda osnovne šole, če je pri izobraževalni dejavnosti možno zagotoviti vsaj 2 m medosebne razdalje,

učence od 7. razreda osnovne šole dalje in dijake srednjih šol, če je pri izobraževalni dejavnosti možno zagotoviti vsaj 1,5 m medosebne razdalje,

– osebe, ki izvajajo organizirano športno vadbo.

Za osebe iz prejšnjega odstavka se glede uporabe zaščitnih mask ali druge oblike zaščite ustnega in nosnega predela obraza uporabljajo priporočila Nacionalnega inštituta za javno zdravje, ki so objavljena na spletnih straneh Nacionalnega inštituta za javno zdravje.

Glede na trenutno epidemiološko stanje na šolah ocenjujemo, da je na področju predšolske vzgoje in osnovnošolskega izobraževanja delež okuženih udeležencev izobraževanja ter udeležencev, ki jim je bila odrejena karantena, zelo nizek in je s tega vidika vzgojno-izobraževalni proces še vedno obvladljiv. Vzgojno-izobraževalno delo se v sled tega še naprej izvaja po modelu B. (Konec citata.)

Maske bomo nosili od 7. razreda dalje, ko pogoji ne bodo dopuščali biti brez, vsaj 1,5 m razdalje.

Ostali pogoji nošenje mask v skupnih prostorih, avtobusih, in kjer ne moremo zagotoviti razdaljo 1,5, ostajajo.

Na naši šoli ne moremo zagotoviti razdalje med učenci 1,5 m od 7. do 9. razreda, ker je v razredih preveč otrok, zato so v teh razredih maske obvezne tudi pri pouku.

Uporabljajmo zdravo pamet in previdnost.

Vse bo dobro, ostanimo zdravi.

Ravnatelj šole

                                                                                            Edi Glavina