Šolsko leto 2019/2020

ŠOLA

owl-47526_640owl-158412_640owl-158414_640

Št.  Učitelj Delo, ki ga opravlja Elektronska pošta
1. Bažec Kukulin Monika  FIZ, MME, ROM, UBE, MD7, LAB monika.bazec-kukulin@guest.arnes.si
2. Benčič Tamara 4. b, OPB tamara.bencic@ossmarje.si
3. Bodlaj Nataša 4. a, OPB natasa.bodlaj@ossmarje.si
4. Ena Bissachi TJA, PK ena.bissachi@guest.arnes.si
5. Borovničar Matjaž LUM, TIT matjaz.borovnicar1@ossmarje.si
6. Bržan Astrid SLJ, DDP  7., OPB astrid.brzan@ossmarje.si
7. Crnarić Gordana NIP−ITJ, ZGO, OPK, ET2 gordana.crnaric@ossmarje.si
8. Čopi Stanišič Suzana GUM, PZ suzana.copi-stanisic@ossmarje.si
9. Deučman Adina TJA, GEO, TVZ, DDP adina.deucman@ossmarje.si
10. Dončič Lucija 1. r. drugi učitelj, OPB lucija.doncic@ossmarje.si
11. Dražič Diana 2. a, OPB diana.drazic@ossmarje.si
12. Dražič Simon MAT, pom. ravnatelja simon.drazic@ossmarje.si
13. Glavina Edi ravnatelj edi.glavina@ossmarje.si
14. Hrvatin Jožica 3. b jozica.hrvatin@ossmarje.si
15. Stubelj Mateja ŠPO, ŠŠP, IŠP  mateja.stubelj@ossmarje.si
16.

(Jurič Jana)

Tratnjek Tjaša

5. a, OPB

(jana.juric@ossmarje.si)

tratnjek.tjasa@ossmarje.si

17. Kavrečič Holcman Irena SLJ irena.kavrecic@ossmarje.si
18. Kovačič Bojana OPB, VV bojana.kovacic@ossmarje.si
19. Lokatelj Andrejka 1. b, OPB andrejka.lokatelj@ossmarje.si
20. Marčič Zdenka BIO, GOS, NAR, vod. preh., lab. zdenka.marcic@ossmarje.si
21. Prah Nada ZGO, knjižničarka nada.prah@ossmarje.si
22. Puc Mateja 2. b, OPB mateja.puc@ossmarje.si
23. Pust Badovinac Kristina KEM, BIO, NAR, DDP 8. in 9., OPB, lab., POK kristina.pust@ossmarje.si
24. Rak Sonja ŠVZ, ŠSP, ŠZZ, OPB sonja.rak@ossmarje.si
25. Sabadin Karmen 3. a, OPB karmen.sabadin@ossmarje.si
26. Savarin Dušica OPB dusica.savarin@ossmarje.si
27. Baronik Nina 5. b, OPB nina.baronik@ossmarje.si
28. Anja Segulin ITJ aanja.segulin@guest.arnes.si
29. Stančič Dorjana 1. a dorjana.stancic@ossmarje.si
30. Nataša Lovrečič Dujmovič svetovalna delavka, SŠI

natasa.lovrecic-dujmovic@ossmarje.si

31. Škerjanc Ingrid MAT, ROID ingrid.skerjanc@ossmarje.si
32. Štefančič Počkaj Patricija TJA, DDP patricija.stefancic@ossmarje.si
33.
34. Žunić Negro Marija spremljevalka gib. ov., marija.zunic-negro@ossmarje.si


VRTEC

owl-158418_640

Št. Priimek in ime Delo, ki ga opravlja
1. Dovžan Nataša Vzgojiteljica
2. Germanis – Kavrečič Vesna Vzgojiteljica, pedagoški in organizacijski vodja vrtca
3. Hempt Maršič Irina Vzgojiteljica
4. Fidel  Samanta Vzgojiteljica – pomočnica vzgojiteljice
5. Hrvatin Suzana Vzgojiteljica – pomočnica vzgojiteljice
6. Krpan – Črnac Samanta Vzgojiteljica – pomočnica vzgojiteljice
7. Lešnik Katja Vzgojiteljica – pomočnica vzgojiteljice
8. Majer Suzana Vzgojiteljica
9. Pergar Ingrid vzgojiteljica – pomočnica vzgojiteljice
10. Pohlen Crnić Irena Vzgojiteljica
11. Petra Malinarić Vzgojiteljica
12. Tanja Džananović Vzgojiteljica – pomočnica vzgojiteljice
13. Toplikar Tamara Vzgojiteljica
14. Anja Vižintin Vzgojiteljica – pomočnica vzgojiteljice
15. Vatovec Ingrid Vzgojiteljica – pomočnica vzgojiteljice

SKUPNE SLUŽBE

owl-158411_640

  Delo, ki ga opravlja Elektronska pošta
1. Bubola Mateja Računovodkinja mateja.bubola@guest.arnes.si
2. Jerman Elfi Poslovna sekretarka elfi.jerman@guest.arnes.si
3. Katarina Tezić Administratorka in knjigovodja katarina.terzic@guest.arnes.si

 


TEHNIČNO OSEBJE

owl-158416_640

Delo, ki ga opravlja
1. Mohorčič Kevin Vzdrževalec
2. Ščulija Mirjana Kuharica, vodja
3. Jerman Kristina Kuharica
4. Jurinčič Nataša Kuharica
5. Stojcheva Katica Perica in pomoč v kuhinji
6. Martina Dovžan Kuharica
7. čistilke Servis “Aktiva ČIŠČENJE d.o.o. ”

ZUNANJI SODELAVCI IN JAVNI DELAVCI

owl-158409_640

Delo, ki ga opravlja zavod
1. Vidovič Marjetka Specialna pedagoginja CUEV Strunjan
2. Trobec Darja Logopedinja CKSG Portorož
3. Cočeva Milojka Defektologinja in logopedinja CUEV Strunjan
4. Vesna Jurjec Javna delavka šola
5. Jernej Leban Javni delavec šola
6. Andrej Hrvatin Javni delavec šola
7. Vesna Buzečan Javna delavka vrtec