Obveščamo učence in druge obiskovalce šole, da bo od 3. 1. 2018 do predvidoma 15. 1. 2018 vhod v šolo mogoč samo čez vhod razredne stopnje (v pritličju vstopajo vsi učenci) in mimo telovadnice. Vsi ostali vhodi bodo zaprti zaradi gradnje.

Vstopanje v vrtec bo potekalo kot običajno.

Prosimo starše, da se z otroki pogovorite o primernem vedenju v okolici gradnje.

                                                                                                                           Ravnatelj

                                                                                     Edi Glavina