Dragi učenci, spoštovani starši in zaposleni v vrtcu ter šoli!

Počitnice se iztekajo in čas je, da pričnemo z rednim delom.

Dragi otroci in učenci, vsi vas že pričakujemo in načrtujemo delo v vrtcu in šoli tako, da vam bo prijetno, varno, zdravo in spodbudno za učenje. Učenje je pot, ki se nikoli ne konča. To je del življenja, ki nam omogoča napredovanje, osebno rast in razumevanje sveta. Del vzgoje in izobraževanja so tudi ljudje, ki jih srečujemo na svoji poti. To so predvsem starši, vzgojiteljice, učitelji, sovrstniki in drugi ljudje, ki nas pozitivno usmerjajo, zato pa je pomembno, da smo skupaj v šoli, in da med nami poteka živa izmenjava mnenj, znanja, čustev in seveda medsebojna podpora.

Prvega septembra pridejo vsi učenci v šolo, ki bo delovala z nekaterimi omejitvami. Ta posebna pravila in omejitve so potrebna zaradi našega zdravja in zdravja drugih. Od nas je odvisno, koliko bomo omejili širjenje virusa in mu ne bomo dovolili prodora v našo šolo. Delo ne bo potekalo čisto tako, kot si želimo, pa vendar bomo vsi skupaj od 1. do 9. razreda. Prav tako bo z nekaterimi omejitvami deloval tudi vrtec.

Kateri ukrepi so predvideni za preprečevanje širjenja okužbe s SARS-CoV-2 po modelu B-OŠ:

  • V šolo vstopajo le zdrave osebe. Starše prosimo, da pošljejo v šolo le zdravega otroka. V kolikor otrok zboli v šoli, otroka odpeljemo v poseben, izoliran prostor in pokličemo starše, ki ukrepajo po navodilih Nacionalnega inštituta za javno zdravje.
  • V primeru potrjene okužbe s SARS-CoV-2 se šola ravna v skladu s priporočili Območne enote Nacionalnega inštituta za javno zdravje.
  • Vstopi v šolo so razdeljeni po razredih. V šolo ni dovoljen vstop kjerkoli. Obiskovalci vstopajo na vhodu pri tajništvu. Šola vodi evidenco zunanjih obiskovalcev šole. Obiskovalci tudi upoštevajo protokol gibanja po šoli, ki je omejeno na administrativni del šole in ni dovoljeno sprehajanje po šolskih in vrtčevskih prostorih. Pri vstopu v šolo so nameščena razkužila in navodila o ravnanju za preprečitev okužbe s korona virusom. Maske so obvezne.
  • Za zaščito pred okužbo se moramo ravnati samozaščitno in upoštevati razobešena navodila. Predvsem pa temeljito in redno umivati roke ali jih razkuževati, upoštevati higieno kašlja in varnostno razdaljo 1,5 metra. Prostore bomo redno zračili in razkuževali. Število stikov bomo omejili na razred. Med odmori so učenci v razredih. Za uporabo sanitarij bomo uvedli razpored, kot tudi za odhajanje učencev na kosila. Za red bodo poskrbeli dežurni učitelji. Malica bo potekala po razredih.
  • Učenci si med seboj ne izmenjujejo potrebščin.
  • Dnevi dejavnosti se izvajajo na šoli. Ekskurzije in šole v naravi se izvajajo odvisno od razmer.
  • V učilnici učenci ne uporabljajo mask, izven razreda jih uporabljajo skladno s priporočili na spletni strani NIJZ.
  • Govorilne ure in roditeljski sestanki bodo potekali na daljavo po telefonu, ob pomoči računalnika ali preko video povezav. Izjemoma lahko tudi v šoli z upoštevanjem vseh ukrepov.

Letos smo uvedli preduro, ki se bo začela ob 7.30, prva ura pa se bo pričela ob 8.20. Avtobusni prevozi so prilagojeni preduri in prvi šolski uri, zato imamo dva termina prihoda v šolo in dva termina odhodov iz šole, upoštevajoč kraj bivanja otrok.

Starše prosimo, da usmerijo svojega otroka na avtobus glede na urnik, ki ga ima otrok tisti dan. Varstvo vozačev je namenjeno samo učencem prvega razreda. Učenci drugih razredov nimajo varstva, zato naj pridejo v šolo z avtobusom, ki jih bo pripeljal za začetek njihovega pouka. Učenci naj odidejo s prvim prevozom, ki jih odpelje proti domu, ko se zaključijo njihove obveznosti v šoli. Sredstev za dodatno varstvo, kot tudi prostorskih pogojev, ne moremo zagotoviti. Podaljšano bivanje je namenjeno le vpisanim učencem od 1. do 5. razreda.

Čakajo nas nova, posebna doživetja in tega se veselimo.

Vse bo dobro, ostanimo zdravi.

Ravnatelj

Edi Glavina