Spoštovani starši!

V torek se vračamo nazaj v šolske klopi. Najprej se vrnejo otroci vrtca in prvih treh razredov. Na podlagi okrožnic Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ) ter priporočil Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) se pouk za učence 1., 2. in 3. razreda od 9. 2. 2021 dalje izvaja v prostorih šole. V šolo se smejo vrniti le zdravi otroci.

Učenci 1. triade v šolo vstopajo brez spremstva staršev in posamično. Tudi ko odidejo iz šole, jih starši (predvsem prvih razredov) počakajo pred vhodom. Če bodo učenci na igrišču, jih prevzamejo tam. V šolske prostore lahko vstopajo izključno samo učenci in delavci šole.

Učenci bodo vedno v mehurčku svojega razreda. Skupine se ne smejo mešati. Jutranje varstvo in podaljšano bivanje bosta potekala samo znotraj posameznega razreda. Starše naprošamo, da otroke, če je le možno, pripeljejo samo k pouku in po končanem pouku odpeljejo. Avtobusni prevozi potekajo po ustaljenem urniku.

Razredi imajo svoje vhode, da ne pride do nepotrebnih stikov:

 • 1. in 2. razredi vstopajo skozi glavni vhod razredne stopnje,
 • 3. razredi pa vstopajo skozi spodnji vhod novega dela (atrij), ker bodo imeli tretješolci pouk v učilnicah 4. razredov.

SPLOŠNE INFORMACIJE O ORGANIZACIJI ŽIVLJENJA IN DELA NA ŠOLI

 • Po priporočilih NIJZ so higiena kihanja in kašlja, vzdrževanje primerne razdalje in higiena rok ter zlasti izogibanje dotikanju obraza z nečistimi rokami ključnega pomena za omejevanje širjenja virusa, zato bomo ves čas izvajanja vzgojno-izobraževalnega procesa veliko pozornost namenjali ustreznemu izvajanju vseh higienskih priporočil.
 •  Učenci morajo do preklica nositi maske v skupnih prostorih šole in na avtobusu. V razredu pa ne. Učiteljice morajo stalno nositi maske.
 • Prostorsko bomo zagotovili priporočeno varnostno razdaljo med učenci, vendar pa verjetno vsi vemo, da kljub navodilom, usmerjanju in sprotnemu opozarjanju pri starostni skupini učencev prve triade ne bomo mogli ves čas dosledno preprečevati nenamernih, spontanih ali naključnih stikov. Tako bodo tudi sanitarije uporabljali organizirano po dogovoru z razredničarko. Učenci bodo malicali in kosili v razredih.
 • Starši se poslovite od otroka pred vhodom v šolo in ga prepustite  dežurnemu delavcu šole, ki ga bo usmeril v učilnico. Če morate nujno vstopiti v šolsko stavbo,  pri tem morate uporabiti masko, pri vhodu pa si razkužiti roke. Vstop je možen samo pri glavnem vhodu šole, pri tajništvu.
 • V stavbi na tleh so talne oznake, ki označujejo ohranjanje ustrezne razdalje pri hoji do učilnice, jedilnice, sanitarij …
 • Učenci naj v šolo prinašajo samo šolske potrebščine, ki jih potrebujejo po urniku. Menjavanje in posojanje potrebščin je odsvetovano. Prav tako naj imajo učenci s sabo vodo in dovolj topla oblačila, saj se bodo prostori zelo pogosto zračili.
 • Starši nam boste zelo pomagali, če boste svoje otroke ponovno opozorili na pomembnost upoštevanja vseh higienskih ukrepov.
 • Prosimo vas, da se z otroki pogovorite o ponovnem odprtju šole in jim predstavite tudi vse pozitivne vidike. Pomembna je namreč podpora staršev in priprava otroka, da se ne bo vračal v šolo poln strahu in bo to zanj vir tesnobe.
 • Učiteljice bodo ob vrnitvi veliko časa namenile vzpostavitvi higienskega režima med učenci in ponovnemu privajanju na šolsko življenje in delo.

 Vsi zaposleni se bomo potrudili, da bomo otrokom zagotovili varne in ustrezne higienske razmere (redno prezračevanje, čiščenje in razkuževanje šole) ter poskrbeli za zdravje vseh do tiste mere, kot je v danih razmerah z naše strani mogoče.

Edi Glavina,
ravnatelj
Razredničarke od 1. do 3. razreda