Spoštovani starši!

Na podlagi okrožnic Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ) ter priporočil Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) se pouk za učence 1., 2. in 3. razreda od 18. 5. 2020 dalje izvaja v prostorih šole, od 25. 5. 2020 pa tudi za učence 9. razreda in za učence od 4. do 8. razreda, ki imajo učne težave in težko dosegajo standarde znanja. Za slednje se bo izvajal dopolnilni pouk ter druge oblike individualne in skupinske pomoči.

 

VRAČANJE V ŠOLO

V šolo se smejo vrniti le zdravi otroci. V ta namen mora šola pred vstopom učenca v šolo obvezno pridobiti podpisano  »Izjavo staršev pred vstopom otroka v šolo ob sproščanju ukrepov za zajezitev širjenja COVID-19«. Prosimo vas, da poskrbite da bo vaš otrok ob vstopu oz. oddaji v šolo imel podpisano izjavo pri sebi. V primeru, da bo kdo podpisano izjavo pozabil doma, bomo zagotovili dodatne, ki pa jih morate podpisati starši.

V primeru da starši ne želijo podpisati izjave, bomo v skladu z navodili MIZŠ in NIJZ otroka dolžni zavrniti.

Na spletni strani šole smo objavili dokument Razširjenega strokovnega kolegija za pediatrijo Opredelitev zdravstvenih omejitev za otroke in dijake v času sproščanja ukrepov glede epidemije SARS -2-CoV, v katerem so opredelil zdravstvene omejitve za učence za vrnitev v šolo ob ponovnem odprtju šol. V primeru, da je v družini, v istem gospodinjstvu drug otrok, mladostnik ali odrasla oseba, ki ima zdravstvene omejitve, se po priporočilih NIJZ otroku odsvetuje vrnitev v šolo. Starši se morate o tem posvetovati z izbranim osebnim zdravnikom – specialistom pediatrije oz. izbranim osebnim zdravnikom. Šola bo učencem, ki zaradi zdravstvenih omejitev ne bodo mogli obiskovati pouka v šolskih prostorih, glede na možnosti smiselno prilagodila oblike in metode dela na daljavo. Starši za odsotnost razredničarki posredujete opravičilo.

 

PRIHAJANJE IN ODHAJANJE IZ ŠOLE

Učenci 1. triade v šolo vstopajo brez spremstva staršev in posamično, tudi ko odidejo iz šole jih starši (predvsem prvih razredov), počakajo pred vhodom. Če bodo učenci na igrišču, jih prevzamejo tam.

Z natančnejšimi navodili na katerem vhodu bodo učenci posameznih razredov vstopali v šolo, vas bodo seznanile razredničarke preko elektronske pošte.

 

JUTRANJE VARSTVO, PODALJŠANO BIVANJE

Vse starše naprošamo, da se držijo ure, ki so jo navedli v SPLETNI ANKETI (JV, PB, prehrana).

Jutranje varstvo se bo med 5.45 in 7.15 izvajalo v jedilnici.

Dejavnosti podaljšanega bivanja se bodo predvidoma izvajale znotraj iste skupine oz. razreda in v istih prostorih.

 

ŠOLSKA PREHRANA

Šolska prehrana bo organizirana kot običajno, pri čemer bomo upoštevali priporočila NIJZ. Odjave in prijave šolske prehrane bodo potekale na ustaljen način, tako kot pred zaprtjem šol. Uveljavljanje sprememb pri prehrani od 18. 5. 2020 dalje starši urejate sami. Jedilniki bodo enostavnejši, malice bodo pripravljene enoporcijsko.

 

POUK

Izvedba pouka bo potekala v skupinah z največ 15 učenci. Razredničarke vas bodo preko elektronskega sporočila seznanile v katero skupino in učilnico je razporejen vaš otrok ter z urnikom.

Učenci ne bodo uporabljali garderob, zato se bodo pred razredom preobuli v copate. Čevlje, ostale obleke in morebitne pripomočke odnesejo v razrede, kjer bo za to določeno mesto.

 

SPLOŠNE INFORMACIJE O ORGANIZACIJI ŽIVLJENJA IN DELA NA ŠOLI

  • Po priporočilih NIJZ so higiena kihanja in kašlja, vzdrževanje primerne razdalje ter higiena rok in zlasti izogibanje dotikanju obraza z nečistimi rokami ključnega pomena za omejevanje širjenja virusa, zato bomo ves čas izvajanja vzgojno-izobraževalnega procesa veliko pozornost namenjali ustreznemu izvajanju vseh higienskih priporočil.
  • Prosimo, da učence opozorite, da morajo vsi zaposleni ves čas nositi maske, da pri otrocih ne bi prišlo do nepotrebnega strahu.
  • Prostorsko bomo zagotovili priporočeno varnostno razdaljo med učenci, vendar pa verjetno vsi vemo, da kljub navodilom, usmerjanju in sprotnemu opozarjanju pri starostni skupini učencev prve triade ne bomo mogli ves čas dosledno preprečevati nenamernih, spontanih ali naključnih stikov.
  • Starši se poslovite od otroka pred vhodom v šolo in ga prepustite dežurnemu delavcu šole, ki ga bo usmeril v učilnico. Če morate nujno vstopiti v šolsko stavbo, morate uporabiti masko, pri vhodu pa si razkužiti roke.
  • V stavbi na tleh so talne oznake, ki označujejo ohranjanje ustrezne razdalje pri hoji do učilnice, jedilnice, sanitarij …
  • Učenci naj prvi dan prinesejo v šolo vse šolske potrebščine, nato pa jih bodo puščali v šoli. Menjavanje in posojanje potrebščin je odsvetovano. Prav tako naj imajo učenci s sabo vodo ter dovolj topla oblačila, saj se bodo prostori zelo pogosto zračili.
  • Starši nam boste zelo pomagali, če boste svoje otroke ponovno opozorili na pomembnost upoštevanja vseh higienskih ukrepov.
  • Prosimo vas, da se z otroki pogovorite o ponovnem odprtju šole in jim predstavite tudi vse pozitivne vidike. Pomembna je namreč podpora staršev in priprava otroka, da se ne bo vračal v šolo poln strahu in bo to zanj vir tesnobe.
  • Učiteljice bodo prvi teden veliko časa namenile vzpostavitvi higienskega režima med učenci in ponovnemu privajanju na šolsko življenje in delo

Vsi zaposleni se bomo potrudili, da bomo otrokom zagotovili varne in ustrezne higienske razmere (redno prezračevanje, čiščenje in razkuževanje šole) ter poskrbeli za zdravje vseh do tiste mere, kot je v danih razmerah z naše strani mogoče.

Edi Glavina, ravnatelj

Priloge: