Spoštovani starši, dragi učenci!

Za nami je že šesti teden izobraževanja na daljavo. V tem času smo se naučili, kako se izobražujemo tudi, če nismo v učilnici in se učimo v spletni učilnici. Vaše znanje je raslo in se izpopolnjevalo tudi v tem času. Pri načrtovanju dela smo sledili  priporočilom in navodilom ZRSŠ in Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport. Načrtovano učno snov smo predelali, ponavljali, utrjevali in preverjali na različne načine in oblike, seveda prilagojeno za delo na daljavo. 

Pred nami so prvomajske počitnice, ko si boste odpočili od šolskega dela do 4. maja.

Posredujemo vam informacije v zvezi z ocenjevanjem znanja, napredovanjem učencev, izpitnimi roki in NPZ-jem, ki so jih potrdili strokovni aktivi šole po navodilih ZRSŠ in MIZŠ:

 1. Nacionalnih preverjanj znanja v 6. in v 9. razredu letos ne bo.
 2. Priporočila za ocenjevanje znanja do konca šolskega leta, ki jim bomo sledili:
  • V drugem ocenjevalnem obdobju (od 1. 2. 2020 dalje) se znanje pri posameznem predmetu oceni vsaj enkrat. Učenci boste o načinih in rokih seznanjeni pri posameznih predmetih oz. razredih.
  • Ocenjevanje znanja učencev se lahko v času izobraževanja na daljavo izvaja tudi individualno, učitelj lahko uporablja različne oblike in načine ocenjevanja (likovni, tehnični, praktični, nastopi učencev, projektno delo …).
  • Učenec bo oceno, ki jo bo pridobil na daljavo, imel možnost na lastno željo popravljati.
  • Pri določanju zaključne ocene se upoštevajo:
   • predvsem ocene pridobljene pred 16. marcem,
   • napredek učenca v obdobju izobraževanja na daljavo in
   • pridobljene ocene v tem obdobju.
 1. Učenci od 7. do 9. razreda, ki bodo imeli pri največ treh predmetih negativno zaključeno oceno, bodo imeli možnost opravljanja popravnih izpitov. Popravni izpiti bodo potekali izjemoma v treh rokih (junija, avgusta in septembra). Tretji izpitni rok za popravne izpite se bo izvajal med 11. 9. in 18. 9. 2020.

Do sedaj ste preverjali znanje in tako dobili povratno informacijo, koliko znate. Sedaj gre zares. Dobili bomo ocene, ki so odraz vašega dela in zavzetosti. Korajžno pristopite k reševanju.

Vrnitev v šolske klopi še ni določena. Izkoristimo ta čas tudi za učenje, druženje z družino in osebno rast. V tem času pa moramo tudi upoštevati ukrepe za zajezitev epidemije COVID-19. Od vsakega posameznika je odvisen čas vrnitve v običajno življenje. Skupaj smo močni.

Ostanimo zdravi. Ostanimo doma.

Ravnatelj šole           

Edi Glavina