Šolsko leto 2020/2021

 
URA IME OPIS OPOMBE

12.40-13.30

13.30-14.20

SPROSTITVENA DEJAVNOST Sprostitev preko raznih iger, ki si jih izbirajo sami Po potrebi se igre predlaga ali določi.
14.20 – 15.10 SAMOSTOJNO
UČENJE
Opravljanje šolskih obveznosti (pisanje domače naloge). Domačih nalog ne popravljamo, za pravilnost skrbijo starši.

15.10 – 16.00

16.00 – 16.25

USTVARJALNO PREŽIVLJANJE
ČASA
Likovno ustvarjanje, poslušanje glasbe, delo z računalnikom, vodene igre,…
16.25 – 17.10 VARSTVO
VOZAČEV
Priprava na odhod domov