Šolsko leto 2021/2022

POKLICNO USMERJANJE

Namen poklicnega usmerjanja je učence spodbujati in povabiti k razmišljanju o svoji nadaljnji poklicni poti. V ta namen vodimo z učenci pogovore o poklicih, skupaj iščemo informacije o srednjih šolah ter kako se znajti pri iskanju samih informacij v zvezi s srednjimi šolami, poleg tega pa jih seznanjamo z različnimi poklici ter skupaj razmišljamo o tem, kaj bi radi počeli v prihodnosti. Poudarek dajemo tudi seznanjanju učencev z vrstami srednjih šol, programi, ki jih izvajajo, vpisnimi pogoji in možnostmi nadaljnjega izobraževanja.

Preden se učenec odloči za nadaljnjo poklicno pot, je izjemnega pomena, da spozna samega sebe v smislu kateri so njegovi interesi, sposobnosti, osebnostne lastnosti in navsezadnje tudi njegova močna področja. Na ta način bo pri opravljanju svojega poklica srečen, zadovoljen in uspešen.

Pri poklicnem usmerjanju in navsezadnje pri sami odločitvi, lahko učencu pomagajo:

  1. STARŠI (otroka najbolje poznajo in se njegovi prvi svetovalci)
  2. ŠOLA (karierna orientacija, informiranje, predstavitve, skupinski in individualni razgovori…);
  3. ZAVOD RS ZA ZAPOSLOVANJE (poklicno svetovanje);
  4. KS (Karierno središče).

Pomembno pa je, da končno izbiro prepustimo otroku samemu, mi ga lahko samo usmerjamo in mu nudimo podporo.


POVEZAVE DO KORISTNIH INFORMACIJ

To so različna področja, ki nudijo še dodatne informacije o srednjih šolah ipd. Pod vsakim področjem so neke povezave, ki so vir informacij oz. nudijo pomoč otrokom in tudi staršem pri razreševanju vprašanj o poklicnem usmerjanju in vsebinah, ki se nanj navezujejo.


INFORMATIVNI DNEVI IN INFORMACIJE O SREDNJIH ŠOLAH

PORTAL ZA PROMOCIJO SLOVENSKIH SREDNJIH ŠOL

2. Škofijska in klasična gimnazija https://www.stanislav.si/za-bodoce-dijake/

3. Srednja šola za farmacijo kozmetiko in zdravstvo (SŠFKZ) ttp://www.ssfkz.si/?page_id=14177

5. https://slovenskesrednjesole.si/ Portal je namenjen predstavitvi in promociji vseh slovenskih srednjih šol, ki zagotavlja staršem ter devetošolcem vse potrebne informacije,vezane na vprašanje kam na srednjo šolo in kako se vpisati v nadaljnje izobraževanje.

6. GIMNAZIJA KOPER
Dragi devetošolci,
V priponki so posredovane vse potrebne informacije za informativni dan na Gimnaziji Koper, ki ga bodo virtualno organizirali v petek, 12. 2. 2021, ob 9h (in 10h) ter ob 15h. V soboto, 13. 2. 2021, se bodo bodočim dijakom predstavili ob 9h.
Ravno tako boste med priponkami našli tudi informacijo glede priprav na preizkus glasbene nadarjenosti.
Vse te informacije so objavljene tudi na spletni strani šole: www.gimnazija-koper.si

7. SGLŠ Postojna
Dragi devetošolci,
SGLŠ Postojna vas vabi na informativna dneva v živo, in sicer v petek, 12. 2. 2021 ob 9.00, 15.00 in 18.00 (dijaški dom ob 11.00 in 17.00) ter soboto, 13. 2. 2021 ob 9.00 (dijaški dom ob 11.00) na naslednjih povezavah:

– bolničar-negovalec: https://arnes-si.zoom.us/j/99143750943?pwd=QnBXcXovalZDMXJJMDRZSy85ZGxpZz09
– zdravstvena nega: https://arnes-si.zoom.us/j/96472898668?pwd=MjAvNzVpVnFmdmt2YU5Ddk9RK0h5QT09
– gozdar: https://arnes-si.zoom.us/j/7368738239
– gozdarski tehnik: https://arnes-si.zoom.us/j/92614040705
– mizar: https://arnes-si.zoom.us/j/6818855644
– dijaški dom: https://arnes-si.zoom.us/my/dijaskidom

Povezava bo začela delovati največ 15 minut pred zapisano uro.
Prijazno vabljeni na ogled spletne strani: https://informativnidnevi.sgls.si/ kjer je res zanimiva predstavitev njihovih programov, življenja na šoli, obšolskih dejavnosti…
Vabljeni tudi: šola: https://www.facebook.com/solaSGLS, dijaški dom: https://www.facebook.com/ddSGLS,
SGLŠ Postojna – YouTubewww.sgls.si

8. ELEKTROTEHNIŠKA IN RAČUNALNIŠKA ŠOLA v Novi Gorici

Pozdravljeni osnovnošolke in osnovnošolci!

ELEKTROTEHNIŠKA IN RAČUNALNIŠKA ŠOLA v Novi Gorici vabi na informativni dan, ki bo letos potekal v virtualni obliki,  v naslednjih terminih:

– v petek, 12. 2. 2021, ob 9.00 in ob 16.00 ter
– v soboto, 13. 2. 2021, ob 9.00

Predstavili vam bodo naslednje izobraževalne programe: 
na področju računalništva triletni program računalnikar ter štiriletni program tehnik računalništva in
na področju elektrotehnike triletni program elektrikar ter štiriletni program elektrotehnik.
Video predstavitve bodo potekale v okolju Zoom; povezave bodo objavljene na spletni strani šole 

http://ers.scng.si/informativni-dan-ers-2021/
Vabljeni!


PRAVILNIK O DODELJEVANJU ZOISOVIH ŠTIPENDIJ 

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina?urlurid=20141431

ŠTIPENDIJE 

https://www.srips-rs.si/stipendije

RAZPIS ZA VPIS V SREDNJE ŠOLE IN DIJAŠKE DOMOVE (bo objavljeno 22. januarja)

https://www.gov.si/teme/vpis-v-srednjo-solo/#c17909

PROSTA MESTA, STANJE PRIJAV IN VPISA V SREDNJO ŠOLO

Učenci lahko spremljajo, kakšno je dnevno stanje prijav in vpisa v različne vrste programov ter stanje prostih mest na spodnji povezavi.

Programi nižjega in srednjega poklicnega izobraževanja, srednjega strokovnega izobraževanja in gimnazij

https://paka3.mss.edus.si/Vpis/javno/izpisjavno.aspx?SolskoLeto=26&ReportID=42&format=pdf

ROKOVNIK

https://www.gov.si/assets/ministrstva/MIZS/Dokumenti/Srednja-sola/Rokovniki/Rokovniki-2021/2022/Rokovnik-za-prijavo-kandidatov-in-izvedbo-vpisa-v-1-letnik-programov-NPI-in-SPI-SSI-in-GIM-za-solsko-leto-2021_2022.pdf

OBRAZCI ZA VPIS V SREDNJO ŠOLO

https://www.gov.si/podrocja/izobrazevanje-znanost-in-sport/srednjesolsko-izobrazevanje/#c17947

V primeru dodatnih informacij in pojasnil se lahko obrnete na šolsko svetovalno delavko Natašo Lovrečič Dujmovič oz. na svetovalne službe posameznih srednjih šol.

Nataša Lovrečič Dujmovič,

šolska svetovalna služba