Spoštovani starši,

na Osnovni šoli Koper bomo ob sofinanciranju MO Koper organizirali poletno počitniško varstvo od 26. 6. do 26. 7. ter od 19. 8. do 28. 8. 2019, vsak dan od ponedeljka do petka med 7.00 in 16.00.

Počitniško varstvo je namenjeno učencem od 1. do 5. razreda, ki obiskujejo osnovne šole v MO Koper in izven. Poskrbeli bomo za prehrano: malico, kosilo in popoldansko malico ter zanimiv in pester program.

 

 

 

Prijava in odjava

Vsi, ki želite svojega otroka vključiti v počitniško varstvo ga morate prijaviti najkasneje do ponedeljka, 10. junija 2019. Prijavite in kasneje odjavite se lahko izključno preko elektronske prijave, ki se nahaja na naslednji spletni povezavi:

 

Prispevek

Ob delnem sofinanciranju MO Koper je prispevek staršev:

  • za učence, ki obiskujejo osnovne šole v MO Koper 7 € na dan oziroma 30 € na teden,
  • za učence, ki obiskujejo osnovne šole izven MO Koper 11 € na dan oziroma 50 € na teden.

Prispevek staršev vključuje stroške prehrane in delno material. Vstopnine in stroški prevoza za obisk zunanjih ustanov po programu so dodaten strošek, ki ga krijejo starši sami.

 

Ob prijavi boste na vaš naslov prejeli položnico in Pogodbo o izvajanju in plačevanju storitve Počitniško varstvo 2019. Izpolnjen in podpisan izvod pogodbe ter dokazilo o plačilu storitve vrnete na naš poštni naslov najkasneje do 20.6.2019, v nasprotnem vaša prijava ne bo veljavna.

 

Informacije

Vse dodatne informacije in obvestila bodo objavljeni na spletni strani šole: http://www.os-koper.si/ .

 

V času trajanja počitniškega varstva smo za nujna sporočila dosegljivi na telefonsko številko Osnovne šole  Koper 041 617 834 v času od 7h do 16h.

 

Povezave:

Obvestilo PPV 2019
Program 2019
Plakat

 

 

 

vodja programa PPV                                                                                     Anton Baloh, prof.

Nina Oberstar Horvat                                                                                            ravnatelj

Osnovne šole Koper