Potek dela na daljavo v OŠ Šmarje in
rezultati vprašalnika za starše

V času od 25. 3. do 30. 3. 2020 smo vsem staršem na njihove elektronske naslove poslali vprašalnik o poteku dela na daljavo. Naleteli smo na odličen odziv staršev za kar smo jim zelo hvaležni. Kar 90 % staršev naših otrok se je odzvalo na vprašalnik. S tem smo pridobili dragocene informacije o našem dosedanjem delu in tudi ideje za delo v prihodnje.

Zavedamo se, da se je večina otrok, staršev in učiteljev z delom na daljavo srečala prvič. Zato smo pri postavitvi sistema poučevanja na daljavo zasledovali štiri glavne cilje:

 • enostavna dostopnost: vse vsebine morajo biti dostopne na vseh napravah (računalniki, prenosniki, tablice, pametni telefoni),
 • enotna točka vstopa za vse: vsi, ki vstopajo v delo na daljavo, morajo imeti enotno vstopno točko, kjer dobijo vse potrebne informacije za delo,
 • brez uporabniških imen in gesel: za udeležbo v delo na daljavo za uporabnike ne sme biti uporabniških imen in gesel (izjema so le zunanji ponudniki na katere kot šola žal nimamo vpliva),
 • za delo ni potrebno (veliko) računalniškega znanja: za večino delo mora zadoščati osnovno računalniško znanje brskanja po spletu in izpolnjevanja obrazcev.

Da bi olajšali delo otrokom in njihovim staršem, smo pripravili več vrst pomoči:

 • tehnična pomoč: starši imajo na voljo dve telefonski številki in e-poštna naslova dostopni med 8. in 16. uro (učiteljica in računalnikarka Ingrid Škerjanc na številki 065 554 200 ali e-naslov ingrid.skerjanc@ossmarje.si, učitelj in pomočnik ravnatelja Simon Dražič na številki  040 892 928 ali na e-naslov simon.drazic@ossmarje.si), na katere se lahko obrnejo v primeru tehničnih težav. Velikokrat lahko uredimo tehnične težave tudi preko oddaljenega dostopa do računalnika otrok oz. staršev.
 • vsebinska pomoč: vse učiteljice in vsi učitelji so učencem na voljo za vsa vprašanja povezana z vsebino snovi, nalog, vaj itd. na njihovih službenih elektronskih naslovih.
 • pomoč socialno šibkejšim: v sodelovanju z ZRSŠ in MIZŠ bomo poskrbeli za učence, ki dela na daljavo niso mogli zadovoljivo opravljati zaradi pomanjkanja tehničnih pripomočkov oz. naprav.
  Nastala situacija je v marsikateri družini povzročila, da se težko oskrbijo z osnovnimi življenjskimi potrebščinami. V ta namen smo se povezali z RK-OZ Koper, ki bo za otroke iz socialno šibkejših družin pripravil pakete s prehrambenimi izdelki in nekaterimi higienskimi pripomočki.
 • pomoč v stiski: otroci in starši, ki bi se zaradi aktualne situacije znašli v stiski, se lahko obrnejo vsak dan med 10. in 12. uro preko telefonske številke ali elektronske pošte (objavljeni na spletni strani šole) na šolsko svetovalno delavko Natašo Lovrečič Dujmovič. V zavedanju, da je za pomoč težko prositi, je svetovalna delavka kontaktirala nekatere starše z namenom iskanja primerne oz. potrebne pomoči.
 • učna pomoč: zunanje strokovne sodelavke, ki nudijo nekaterim našim učencem dodatno ali individualno strokovno pomoč, so se preko videokonferenc, telefonov, elektronske pošte povezale s temi učenci in njihovimi starši, tako da učna pomoč poteka nemoteno tudi na daljavo. Dodatno učno pomoč bodo nudile tudi nekaterim učencem, ki imajo težave pri soočanju z delom na daljavo.
 • pomoč ravnatelja: Starši imajo možnost kontaktirati ravnatelja za različne pobude, pripombe, nasvete in informacije javnega značaja na telefonski številki 040 842 077 ali na e-naslov: edi.glavina@ossmarje.si med 8. in 16. uro.

 

Rezultati vprašalnika za starše otrok OŠ Šmarje pri Kopru

V zadnjem vprašanju so bili starši pozvani, da nam sporočijo morebitne predloge za izboljšave, pohvale, česa je preveč/premalo, kaj najbolj pogrešajo, česa je preveč …). Zbralo se je preko 150 odzivov od tega je veliko takih, ki izražajo zadovoljstvo z dosedanjim delom, potekom dela na daljavo, dostopnostjo raznih pomoči in seveda tudi predlogov za naprej. Veliko predlogov je takih, ki jih bomo lahko realizirali v prihodnjih tednih (npr. več posnetkov in videokonferenčnih srečanj). Nekatere težave, ki se jih dobro zavedamo, pa so posledica preobremenjenosti celotnega virtualnega šolskega okolja. Verjamemo, da bo teh težav iz dneva v dan manj, ker jih bodo pristojni za to uspešno odpravljali.

V zaključki naj povem, da so vaši pozitivni odzivi in pričakovanja za nas dodatna spodbuda in odgovornost, da se bomo še naprej trudili po vseh naših močeh. Skupaj s pomočjo otrok, vas staršev verjamemo, da bomo zmogli premagovati (učne) ovire na poti.

Srečno in ostanite zdravi!

Simon Dražič
pomočnik ravnatelja
OŠ Šmarje pri Kopru