Spoštovani uporabniki storitev šole in vrtca Šmarje pri Kopru!

Posredujem vam nekaj informacij Ministrstva za izobraževanje znanost in šport o pogojih izvajanja pouka v naslednjem tednu.

Navedene so naslednje zahteve:

»Obveščamo vas, da je Vlada RS dne 3. 3. 2021 sprejela nov Odlok o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih, ki bo objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije. Odlok bo začel veljati 5. marca 2021 in bo veljal do 12. marca 2021.«

Ključni poudarek je:

»Ponovno želimo opozoriti, da naj se vzgojno-izobraževalnega dela v prostorih šole po priporočilih NIJZ udeležujejo le zdravi otroci in zdravi zaposleni

»Spremenjen je tudi odlok o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2.

 Po novem je uporaba zaščitnih mask za učenke/učence od 6. razreda osnovne šole oziroma od dopolnjenega 12. leta dalje v vseh razredih obvezna.

Prav tako je obvezna uporaba zaščitnih mask za učiteljice/učitelje v osnovnih šolah. Uporaba zaščitnih mask ni obvezna za otroke do dopolnjenega 6. leta starosti ter za učenke/učence od 1. razreda do vključno 5. razreda osnovne šole, ko so v matičnem oddelku. Zaščitna maska ni obvezna za vzgojiteljice/vzgojitelje predšolskih otrok in vzgojiteljice/vzgojitelje predšolskih otrok – pomočnike pri opravljanju neposrednega dela z otroki. Kljub temu priporočamo, da vsi strokovni delavci pri neposrednem delu z otroki za svojo varnost in zaščito vseskozi uporabljajo zaščitno masko.«

In še v nadaljevanju:

»Priporočamo, da čim več aktivnosti in pouka športa izvedete zunaj.

Priporočamo tudi, da učenci od 1. do 5. razreda za svojo varnost in zaščito vseskozi uporabljajo zaščitno masko.

Podaljšano bivanje se izvaja za učenke/učence od 1. do 3. razreda. Za učenke/učence 4. in 5. razreda se priporoča, da šola v dogovoru s starši organizira podaljšano bivanje le za tiste učenke/učence, ki to nujno potrebujejo.«

Ponovno bom poudaril, da je bistvena samozaščita, ki temelji na navodilih, ki jih že uporabljamo eno leto.

To pa so:

  • higiena rok,
  • higiena kihanja in kašlja,
  • upoštevanje medsebojne razdalje,
  • nošenje mask,
  • zračenje prostorov,
  • omejitev stikov in zadrževanje v svojih mehurčkih.

Priporočila so namenjena za ohranjanje našega zdravja in zdravja naših bližnjih.

Ostanimo zdravi in skupaj.

Edi Glavina, ravnatelj OŠ Šmarje pri Kopru