Obroki se prijavljajo in odjavljajo samo v tajništvo na na mobitel  065 554 201 tako, da pošljete sporočilo na mobitel  065 554 201: priimek in ime otroka, razred, datum odjave od …do …, kaj se odjavlja: zajtrk, malica, kosilo, popoldanska malica (primer: odjavljamo Z , M, K, PM za ime priimek,  razred  za 15. 9. 2020 ali primer več dni 15.–19. 9. 2020)

pošljite SMS SPOROČILO na mobitel  065 554 201 za prehrano

MAIL: prehrana.smarje@ossmarje.si

Posamezni obrok je pravočasno odjavljen, če se ga odjavi vsaj en delovni dan prej, in sicer do 14.00 ure, samo v nujnih primerih (bolezen) lahko odjavite kosilo isti dan do 8.30 ure.

Cene obrokov na dan:

malica 0,80 EUR, kosilo 2,80 EUR (velja od 1. do 9. razreda)

zajtrk 0,40 EUR, popoldanska malica 0,40 EUR (samo od 1.- 5. razreda)

Zgoraj navedeno velja za dnevne odjave zaradi izostanka od pouka. Če se odjavlja za več dni upoštevamo samo prvi dan odjavo za isti dan (kosilo), naslednje dni morate odjaviti en dan prej!

Starši, ki imajo subvencionirano malico ali kosilo v celoti, morajo pravočasno odjavljati obroke,

sicer plačajo polno ceno!

V primeru spremembe obrokov oziroma stalne odjave (ali prijave) obrokov morajo

starši ponovno izpolniti prijavnico na prehrano (obrazec je na spletni strani šole) in poslati ali prinesti original v tajništvo, sprememba velja naslednji dan, po prejemu originalnega podpisanega dokumenta v tajništvu šole.

Glede dietne prehrane velja samo pisno odrejena dieta osebnega zdravnika, pisno obvestilo bomo predali vodji prehrane ga. Marčič Zdenki, ki bo podatke predala vodji kuhinje.

Stalne odjave ali prijave (na zajtrk, malico, kosilo, pop. malico) med šolskim letom prosimo, da sporočite vsaj 3 delovne dni pred začetkom naslednjega meseca zaradi organizacije prehrane in naročanja živil v kuhinji. Spremembo bomo upoštevali s prvim dnem naslednjega meseca.

SUBVENCIONIRANJE ŠOLSKE PREHRANE

Šolsko prehrano ureja Zakon o šolski prehrani v povezavi z Zakonom o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev.

Subvencija v višini cene malice pripada učencem:

  • ki se redno izobražujejo,
  • ki so prijavljeni na malico in
  • pri katerih povprečni mesečni dohodek na osebo v družini, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku ali državni štipendiji povezane osebe, ne presega 563,60 evrov.


Subvencija v višini cene kosila pripada učencem:

  • ki se redno šolajo,
  • ki so prijavljeni na kosilo,
  • pri katerih povprečni mesečni dohodek na osebo v družini, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku ali državni štipendiji povezane osebe, ne presega 382,82 evrov.

Če boste starši izpolnili obrazec »Prijava na šolsko prehrano« (za malico in kosilo) in imate veljavno odločbo CSD za otroški dodatek na dan 1. 9. 2020 bomo (konec septembra) uvozili preko aplikacije CUEVIZ podatke, ali ste upravičeni do subvencije malice in/ali kosila, kar bomo obračunali in prikazali na položnicah. Starši preverite veljavnost odločbe za otroški dodatek. Pogoj, da lahko obračunamo subvencijo, je prijava na šolsko prehrano. Preverite, ali imate veljavne odločbe in tudi datum do kdaj odločbe veljajo, zato da boste pravočasno vložili zahtevek,  preden vam odločba poteče!

Pogodbo in Prijavnico na šolsko prehrano obvezno oddajte v tajništvo.

TRAJNIKI in E-RAČUNI

Starši, ki bi želeli plačevati preko trajnika ali e-računa, dobijo obrazec na spletni strani šole.

Na spletni strani dobite tudi ostale obrazce za prehrano.

Zaradi zmanjševanja stroškov, manj papirnega poslovanja,  in tudi situacije s korono bi svetovali staršem, da si večina uredi plačevanje preko e-računa, še posebno tisti, ki že plačujete preko e-banke.

Kako si uredim e-račun? Zelo enostavno: na spletni strani šole natisnete obrazec, izpolnite, podpišete in pošljete v tajništvo. Mi vpišemo podatke v e-banko. Vi boste prejeli položnico v e-banko (ne boste več prejemali papirnatih položnic). Prednost e-računa je možnost spremembe datuma plačila (glede na stanje sredstev na računu).

Kako si uredim trajnik? Zelo enostavno: na spletni strani šole natisnete obrazec, izpolnite in podpišete in pošljete v tajništvo. Mi vpišemo podatke za banko. Vi boste prejeli položnico, bremenitev je na delovni dan večinoma 20. v mesecu.

Obe možnosti sta boljši kot plačevanje na pošti ali banki, saj je provizija manjša.

Starše ponovno opozarjamo in prosimo, da pravočasno poravnajo obveznosti do šole. Za neplačane terjatve bomo poslali en opomin, v kolikor ne bodo terjatve poplačane bomo odprte terjatve sodno izterjali.

Če ne zmorete plačevat se obrnite na Center za socialno delo ali druge ustanove. V kolikor bo šola organizirala šole v naravi, lahko za obvezne šole v naravi (npr. smučanje) zaprosite za subvencijo iz sklada za ŠVN ali šolskega sklada. Sredstva se bodo razdelila glede na izpolnjevanje kriterijev. Vlogo oddate šolski svetovalni delavki (tel. 05 656 92 94).

                                                                                                                       Elfi Jerman, tajnica

in Alenka Tittl, obračun storitev