PROTOKOL RAVNANJA OB VSTOPU V VRTEC

Spoštovani starši,

Vrtci se s ponedeljkom  odpirajo za vse otroke, vendar moramo upoštevati Higienska priporočila za vrtce v času epidemije COVID-19, ki jih je pripravil Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ).

V vrtec naj prihajajo le zdravi otroci in osebje. Starši morajo biti hkrati seznanjeni, da je ob odprtju vrtca za vse otroke tveganje za prenos okužbe z virusom SARS-CoV-2 večje. Temu ustrezno naj skušajo zaščititi svoje morebitne starejše ali imunsko oslabele sorodnike oziroma osebe, ki so jim blizu – kontakt z njimi naj bo le na zadostni razdalji in z uporabo maske.

V skladu s priporočili NIJZ je potrebno v obdobju od 1. 6. 2020 upoštevati naslednji protokol:

Prihod v vrtec:

 • Starši  ob prihodu posredujete vzgojiteljici podpisano izjavo o zdravstvenem stanju otroka (izjava). Obrazec je dostopen na spletni strani ali v fizični obliki ob vhodu v vrtec. (vrnitev v vrtec od  1. 6. 2020)
 • V območje vrtca lahko vstopate le zdravi in z zaščitno masko.
 • Ob vstopu v vrtec si morate obvezno razkužiti roke.
 • Otroka v vrtec pripeljejo le člani istega gospodinjstva. Otroka pripelje ena oseba naenkrat.
 • V garderobi in na hodnikih vrtca se ne zadržujemo. V kolikor je v garderobi več staršev, počakamo na označen razdalji.
 • Otroci skupin Čebelice in Zajčki in Pikapolonice vstopajo pri glavnem vhodu. Otroci bodo v matični skupini.
 • Skupini Zmajčki in Palčki vstopata na  vhodu pri  kuhinji. Otroci bodo v matični skupini.
 • Skupina Sončki bo v svojih prostorih. Pri prihodu pozvonite pri vratih, kjer vas bo sprejela vzgojiteljica.
 • Otroka pospremite do svoje igralnice. Otroci se zadržujejo od prihoda do odhoda v svoji igralnici. Ne zadržujte se na hodnikih vrtca.

Odhod iz vrtca:

 • Pojdite do igralnice, kjer se nahaja vaš otrok.
 • Prevzem otroka opravite čim hitreje ter zapustite stavbo vrtca.

 

Igrače in ninice:

 • Otroci v vrtec ne smejo prinašati igrač od doma.
 • Strokovni delavci v vrtcu bodo izbirali igrače za igro, ki se lahko pogosto perejo in razkužujejo.

Rezervna oblačila:

 • Oblačila otroka so shranjena v omarici ali na obešalnikih, poleg je zmeraj rezervna plastična vrečka za mokra oblačila, ki jo prinesete od doma.

Uvajanje novincev:

 • Uvajanja novincev ni.

Uprava vrtca:

 • Kar je možno, starši uredite telefonsko ali preko e naslovov. V kolikor to ni mogoče, svoj prihod v vrtec najavite po telefonu.

 

 • Osnovne informacije o organizaciji dela v obdobju od 1. 6. dalje
 • Skupine bodo oblikovane  iz že obstoječih skupin.
 • V tem obdobju ne bodo sprejemali novih otrok.
 • Poskušali bomo zagotoviti stalen strokovni kader, v kolikor ne pride do odsotnosti.
 • Skupine se ne bodo združevale med seboj.
 • Strokovno delo bo v večini posvečeno dejavnostim na prostem ter dejavnostim iz gibalne vzgoje.
 • Po navodilih NIJZ otrokom rok ne razkužujemo. Vzgojitelji bodo poskrbeli za pogosto umivanje z milom.
 • Strokovni delavci ob srečevanju s starši uporabljajo masko ali vzdržujejo razdaljo.
 • Vzgojitelj in otroci vzpostavljajo običajen fizični stik, ki bo po dolgotrajni odsotnosti iz vrtca še zlasti pomemben.

 

V kolikor se pri otroku ali pri članih v istem gospodinjstvu pojavijo znaki okužbe s covid-19, je potrebno takoj obvestiti vrtec. Vrtec obvesti NIJZ.

Zahvaljujemo se vam za razumevanje in upoštevanje protokola.

 

Lepo pozdravljeni.

 

PRILOGA: Izjava staršev

 • Izjavo oddate lahko skenirano in v tem primeru pošljete na elektronski naslov vrtec.smarje@gmail.com ali oddate  osebno vzgojiteljici ob prihodu v vrtec.
 • Obrazec bo na razpolago ob vhodu v vrtec.