Spoštovani starši, dragi šolarji!

 

V skladu z navodili Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ) ter priporočil Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) vam pošiljamo povzetek navodil, ki bodo veljala na šoli od ponedeljka, 18. 5. 2020.

 

Prvi dan šole:

 • Ob vstopu v šolo mora otrok oddati dežurnemu delavcu na vhodu s strani staršev podpisano izjavo (Izjavo staršev pred prihodom v šolo). V kolikor je ne boste imeli s seboj, jo lahko podpišete tudi pri dežurnemu delavcu.

 

Prihod v šolo

 • V primeru uporabe avtobusa naj otroci ves čas prevoza nosijo maske. Pred vstopom v avtobus in ob izstopu naj si razkužijo roke.
 • Starši lahko svojega otroka pospremijo le do vhoda šole.
 • V šolo bodo prihajali skozi različne vhode:
  • vhod na razredni stopnji: učenci 1. a in 2. a
  • pritlični vhod v novi del šole (ob atriju): učenci 1. b in 2. b
  • vhod skozi atrij (pri kuhinji): učenci 3. a
  • vhod pri telovadnici: učenci 3. b
  • zgornji (glavni) vhod: učenci 9. a in 9. b
 • Jutranje varstvo poteka od 5.45 do 7.15 v šolski jedilnici. Po 7.15 bodo učenci v svojih razredih.
 • Vsi razredi bodo razdeljeni na dve skupini in bodo imeli pouk vedno v istih učilnicah:
  • 1. a – v učilnicah 1. a in 1. b
  • 1. b – v učilnicah 4. a in 4. b (pritličje novega dela šole)
  • 2. a – v učilnicah 2. a in 2. b
  • 2. b – v učilnicah 5. a in 5. b (1. nadstropje novega dela šole)
  • 3. a – v učilnicah 3. a in 3. b
  • 3. b – v učilnicah ZGODOVINE in GOSPODINJSTVA (v pritličju ob jedilnici)

 

Odhod iz šole

 • V primeru uporabe avtobusa bodo prevozi potekali po ustaljenem voznem redu.
 • V primeru, da boste po otroke prihajali starši, boste otroka lahko prevzeli le na vhodu razredne stopnje. Prevzem bo potekal tako, da boste dežurnemu delavcu povedali ime otroka in ga bo on poklical. Vstop v šolo za starše ni dovoljen.