Spoštovani starši, dragi šolarji!

V skladu z navodili Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ) ter priporočil Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) vam pošiljamo povzetek navodil, ki bodo veljala na šoli od torka, 1. 9. 2020.

Prvi dan šole:

 • V ponedeljek, 1. 9. 2020 se prične pouk za vse učence od 1. do 9. razreda.
 • Pouk bo potekal po urniku objavljenem na spletni strani šole. Bodite pozorni na spremenjene urnike pouka in prihodov ter odhodov avtobusov.

Prihod v šolo

 • V primeru uporabe avtobusa naj otroci ves čas prevoza nosijo maske. Pred vstopom v avtobus in ob izstopu naj si razkužijo roke.
 • Nošenje mask je priporočeno za vse šolarje od 1. do 9. razreda v vseh prostorih šole (razen v matičnih učilnicah) – priporočila NIJZ.
 • Starši lahko svojega otroka pospremijo le do vhoda šole.
 • Vstop odraslih oseb v šolo mora biti v skladu z navodili NIJZ zabeležen in je (izjemoma) možen le na glavnem vhodu šole.
 • Šolarji bodo v šolo prihajali skozi različne vhode:
  • vhod na razredni stopnji: učenci 1., 2. in 3. razredov
  • pritlični vhod v novi del šole (ob atriju): učenci 4. in 5. razredov
  • vhod pri telovadnici: učenci 6. in 7. razredov
  • zgornji (glavni) vhod: učenci 8. in 9. razredov
 • Jutranje varstvo je namenjeno le učencem 1. razredov. Od 6.20 do 7.20 se izvaja v šolski jedilnici. Po 7.20 bodo učenci v svojih matičnih učilnicah.
 • Učenci naj v šolo pridejo takrat, ko imajo pouk. Iz vseh relacij potekajo jutranji avtobusni prevozi v dveh terminih. Prvi termin je namenjen učencem, ki imajo na urniku preduro (ob 7.30), drugi pa je namenjen učencem, ki začnejo pouk prvo uro (ob 8. 20). Prosimo, da se učenci držijo urnikov prihodov v šolo.
 • Vsi razredi imajo pouk ves čas v istih učilnicah:
  • od 1. do 5. razreda – v svojih matičnih učilnicah
  • 6. a – v učilnici italijanščine
  • 6. b – v učilnici likovne umetnosti
  • 7. a – v učilnici matematike
  • 7. b – v učilnici angleščine
  • 8. a – v učilnici naravoslovja
  • 8. b – v učilnici slovenščine
  • 9. a – v učilnici zgodovine

Odhod iz šole

 • Avtobusni prevozi bodo potekali po novem voznem redu. Po končanem pouku oz. drugih šolskih dejavnosti, morajo učenci oditi domov s prvim možnim avtobusom.
 • V primeru, da boste po otroke prihajali starši, boste otroka lahko prevzeli na vhodu razredne stopnje. Prevzem bo potekal tako, da boste dežurnemu delavcu povedali ime otroka in ga bo on poklical.