PRVI TEDEN DELA NA DALJAVO (od 16. 3. 2020 do 20. 3. 2020)

 

PETEK, 20. 3. 2020

 1. URA – SLJ -ZNANILCI POMLADI – Odgovori na vprašanja (delo poteka 2 šolski uri)
  1. Navodila za delo: Preberi vsebino posameznega znanilca pomladi in odgovori na vprašanja. Odgovore zapisuj v slovenski zvezek.2. ZNANILCI POMLADI – ODGOVORI NA VPRAŠANJA 
  2. Opomba: Enaka navodila veljajo tudi 2. uro
 2. URA – SLJ -ZNANILCI POMLADI – Odgovori na vprašanja (nadaljujte delo iz prve šolske ure)
  1. Navodila za delo: Preberi vsebino posameznega znanilca pomladi in odgovori na vprašanja. Odgovore zapisuj v slovenski zvezek.2. ZNANILCI POMLADI – ODGOVORI NA VPRAŠANJA 
  2. Opomba: Nadaljujete delo po enakih navodilih iz 1. ure
 3. URA – MAT – utrjujemo računanje z deseticami do 100
  1. Navodila za delo: Utrjuj znanje na spletni vadnici Moja matematika.
  2. RAČUNANJE Z DESETICAMI
 4. URA – PRESKOKI S KOLEBNICO – (pred hišo)
  1. Navodilo za delo: Malce se ogrej in naredi nekaj gimnastičnih vaj, nato vadi preskakovanje kolebnice ali vrvice (na mestu in/ali v teku).
 5. URA – ITJ – I FIORI PRIMAVERILI
  1. Preberi in se nauči poimenovati v italijanščini spomladanske cvetlice. Klikni na: I FIORI PRIMAVERILI (učna snov).
  2. Reši UČNI LIST (klikni). Če imaš možnost, si ga natisni in zalepi v zvezek, sicer pa prepiši vse v zvezek.
  3. Oglej si risanko »ARRIVA LA PRIMAVERA« (klikni).
  4. Imej se lepo in poskrbi za svoje zdravje. Objem 😊

ČETRTEK, 19. 3. 2020

 1. URA – TJA – TOYS (igrače)
  1. Oglej si delovni list z osnovnim besediščem. Glasno preberi besede.
  2. Skozi vaje v priloženi datoteki se nauči, kako poimenujemo posamezne igrače.
 2. URA – MAT – UTRJEVANJE ŠTEVIL DO 100
  1. Navodila za delo: Rešuj naloge v spletni vadnici Moja matematika
  2. NARAVNA ŠTEVILA DO 100
  3. ZAPOREDJE, PREDHODNIK, NASLEDNIK
  4. ENICE, DESETICE
  5. PO VELIKOSTI DO 100
 3. URA – SLJ – Zapis povedi ob sličicah
  1. Navodila za delo: Ob vsaki sličici zapiši najmanj eno poved.
  2. Sličice prilepi v SLJ zvezek
  3. DL – OPIS SLIČIC
 4. URA – SPO – SPOMLADI SEJEMO IN SADIMO – U/60DZ 3/66
  1. Navodila za delo: Učenci ločijo med pojmoma kaj pomeni sejati in kaj saditi. Vedo, da semena sejemo in sadike sadimo. Preberejo snov v Učbeniku, stran 60, nato rešijo naloge v DZ, stran 66. Pomisli- KAJ POTREBUJEJO RASTLINE ZA RAST?
 5. URA – GUM – IZŠTEVANKA – DZ 3/43
  1. Navodila za delo: Večkrat prebereš izštevanko v DZ, na strani 43. Paziš na dolge in kratke dobe, ki jih med branjem upoštevaš.

SREDA, 18. 3. 2020

 1. URA – MAT: Merim dolžino (CENTIMETER) – DZ 3/36, 37
 2. Navodila za delo: Oglej si omenjene strani v delovnem zvezku. Pazi na to, da boš črte delal z ravnilom in ošiljenim svinčnikom. Pri merjenju in računanju bodi natančen.
 3. Odpri spletno vadnico Moja matematika in pojdi na GEOMETRIJO IN MERJENJE, odpri DOLŽINA in reši naloge 1412 in 1413
 4. URA – SPO – SADNO DREVO V ŠTIRIH LETNIH ČASIH – U/59
 1. Navodilo za delo: V učbeniku si oglej si in preberi o sadnem drevju na strani 59. V knjigi ali na spletu poišči primere sadnih dreves v različnih letnih časih in si jih dobro oglej.
 2. Delovni list – SADNO DREVO
 1. in 4. URA – VELIKI IN MALI PISANI ČRKI Z IN Ž – DZO 2/101, 102, 103
 2. Navodila za delo: Dragi moji otročki. Črke vedno obravnavamo na enak način. Poglejte si poteze črk na LILI IN BINE, DEŽELA LILIBI, ŠOLSKA ULICA, SLOVENŠČINA, DEŽELA ABC, PISANE ČRKE in poiščite zapis črk z in ž (zapis črke Z in zapis črke Ž). Običajno imajo otroci pri teh črkah težave, saj jih zapisujejo preširoko. Poglejte si primere na delovnem listu. Bodite natančni, pišite Z eno potezo, natančno od črte do črte.
 3. Mali in veliki pisani črki z in ž
 4.  DZO, 101, 102, 103
 1. URA – ITJ – LA PRIMAVERA (18. 3. 2020)

POTEK DELA PRI ITJ:

 1. Preberi UVODNO OBVESTILO.
 2. Skupaj ponovimo, kako si pravilno umivamo roke. Poglej si ta posnetek: DOBBIAMO LAVARE LE MANI. OSTANIMO ZDRAVI!
 3. Utrjevanje in ponovitev učne snovi o šoli. Tvoj cilj: Uspešen/na bom, ko bom znala poimenovati obravnavano besedišče o šolskih potrebščinah; ko bom znal/a povedati, katero šolo obiskujem (s celo povedjo); ko bom znal/a povedati, kako je ime moji razredničarki (s celo povedjo) in ko bom znal/a povedati, kako je ime moji učiteljici italijanščine (s celo povedjo). Pomagaj si z zvezkom.
 4. V tem tednu je predvidena obravnava učne tematike o pomladi: LA PRIMAVERA.
  1. Najprej PREBERI BESEDILO (klikni) in se nauči nove besede (la primavera, l’erba, le farfalle, le api, i fiori),
  2. nato pa reši še KRIŽANKO (klikni).

TOREK, 17. 3. 2020

 1. URA – ŠPO: Preskakovanje kolebnice
  1. Navodilo za delo: Malce se ogrej in naredi nekaj gimnastičnih vaj, nato vadi preskakovanje kolebnice ali vrvice (na mestu in/ali v teku).
 2. URA – GUM: Utrjevanje petja obravnavanih pesmic
  1. Navodila za delo: Glasno prepevaj vse obravnavane pesmice. Zapisane jih imaš v zvezku, lahko pa jih poiščeš tudi v e- učbeniku za glasbo. Pri petju pazi na ritem in melodijo.
 3. URA – SLJ – Obravnava pesmi KJE, Srečko Kosovel, Berilo, stran 14.
  1. Navodila za delo: Glasno preberi pesem v Berilu, na strani 14, poišči rime, v zvezek ilustriraj pesem.
 4. in 5. URA – LUM: CVETOČE DREVO – risanje z barvicami in/ali flomastri
  1. Navodilo za delo: V učbeniku SPO, na strani 59 in na spletu si oglej sadno drevo v štirih letnih časih. Pozornost usmeri na drevo spomladi. Lahko tudi greš v naravo in poiščeš izbrano sadno drevo in si ga natančno ogledaš. Na list papirja narišeš cvetoče drevo. Drevo najprej narahlo narišeš s svinčnikom, prevlečeš s flomastrom, pobarvaš pa barvicami. Bodi pozoren na to, kakšni so listki.
 5. URA – DDP: Branje poljubnega besedila v ležečem položaju.

PONEDELJEK, 16. 3. 2020

 1. URA – SPO: POMLADANSKE RASTLINE – U, stran 57, 58; DZ 3, stran 56, 57
  1. Navodilo za delo: Preberi besedilo v učbeniku na strani 57 in 58 nato reši naloge v delovnem zvezku na strani 56, 57
  2. Učbenik stran 57, 58
  3. Delovni zvezek stran 56, 57
  4. Delovni list ZNANILCI POMLADI
 2. URA – TJA: TOYS ( igrače)
  1. Navodilo za delo: Preberite zgodbico o mucku Jasperju, katero dobite tukaj. Najprej se pogovorite ob naslovnici zgodbe, nato zgodbo preberite, na koncu pa obnovite zgodbo s pomočjo vprašanj na zadnjem drsniku.
 3. URA – SLJ: Pisalne vaje z že poznanimi pisanimi črkami – delovni list »Ponovim«
  1. Navodilo za delo: Najprej črke, besede in povedi preberi, nato prevleci, nazadnje še prepiši v zvezek natančno s peresom
  2. Delovni list: Ponovim – pisane črke
 4. URA: MAT: Merim dolžino
  1. Navodilo za delo: Reši naloge v delovnem zvezku na straneh 26 in 35 (meri šablono – bodi pozoren, da pričneš meriti pri 0!)
  2. Delovni zvezek stran 26
  3. Delovni zvezek stran 35
  4. Delovni list MERJENJE
 5. URA: ŠPO – Pojdi s starši na krajši sprehod v naravo.