Obvestilo za učence in starše 9. razreda – razpis za vpis v srednje šole in dijaške domove v šolskem letu 2020/2021

Seznanjamo vas, da je izšel razpis za vpis v srednje šole. Obveščamo da je  RAZPIS ZA VPIS V SREDNJE ŠOLE IN DIJAŠKE DOMOVE V ŠOLSKEM LETU 2020/2021 objavljen in dosegljiv le v elektronski obliki na spodnjem spletnem naslovu: http://www.mizs.gov.si/si/delovna_podrocja/direktorat_za_srednje_in_visje_solstvo_ter_izobrazevanje_odraslih/srednjesolsko_izobrazevanje/srednjesolski_izobrazevalni_programi/.

Svetujemo vam, da se z vsebino razpisa podrobno seznanite učenci in starši.

V primeru dodatnih informacij in pojasnil se lahko obrnete na šolsko svetovalno delavko Natašo Lovrečič Dujmovič oz. na svetovalne službe posameznih srednjih šol.

Nataša Lovrečič Dujmovič, šolska svetovalna služba