Žal, vam  moramo sporočiti novico, ki je nismo pričakovali, saj smo šolo in vrtec poskušali zaščititi z vsemi možnimi oblikami zaščite. Ni se izšlo. Virus je nepričakovano prišel tudi do nas.

Danes je pozitiven izvid prejela vzgojiteljica vrtca. Upajmo, da bo ostalo le pri tem. V karanteno so odšli otroci njene skupine in pomočnica vzgojiteljice. Prostore vrtca bomo sanirali in pripravili za nadaljnje delo.

V kolikor ne bo drugih navodil, bo delo v ostalih skupinah potekalo nemoteno.

Staršem priporočamo, da opazujete zdravstveno stanje svojih otrok in ukrepate po lastni presoji ter navodilih pediatra.

Ostanimo zdravi.

Pomočnica ravnatelja                                                     Ravnatelj šole

Vesna Germanis Kavrečič                                              Edi Glavina


Priloga: