Spoštovani starši!

Vabimo vas na 1. roditeljski sestanek, ki bo v četrtek, 21. 9. 2017, ob 17. uri. Prvi del bo potekal v večnamenskem prostoru, kjer vam bo predstavljeno poročilo dela v lanskem šolskem letu ter letni delovni načrt za šol. leto 2017/18.

Drugi del bo potekal v matičnih učilnicah z razredniki.

 

Ob 18.30 bo v zbornici šole prvo srečanje predstavnikov staršev. Sodelovala bosta tudi ravnatelj in šolska svetovalna delavka.