Šolsko leto 2019/2020

Učitelj Dan v tednu Ura
Adina Deučman PONEDELJEK 2. ura
Andrejka Lokatelj PONEDELJEK 5. ura
Astrid Bržan PONEDELJEK 5. ura
Diana Dražič
Dorjana Stančič TOREK 4. ura
Gordana Crnarić PETEK 4. ura
Ingrid Škerjanc TOREK 4. ura
Jožica Hrvatin
Irena Kavrečič Holcman SREDA 3. ura
Jana Jurič ČETRTEK 1. ura
Karmen Sabadin PONEDELJEK 2. ura
Kristina Pust Badovinac SREDA 5. ura
Mateja Puc PONEDELJEK 3. ura
Matjaž Borovničar SREDA 2. ura
Nada Prah PONEDELJEK 2. ura
Nataša Bodlaj PETEK 3. ura
Nina Baronik
Patricija Štefančič Počkaj TOREK 4. ura
Monika Bažec Kukulin SREDA 2. ura
Rok Jerman TOREK 7. ura
Simon Dražič ČETRTEK 2. ura
Sonja Rak TOREK 6.ura
Suzana Čopi (Tilen Božič)
Tamara Benčič PONEDELJEK 1. ura
Zdenka Marčič TOREK 4. ura
Ena Bissachi SREDA 5. ura
Anja Segulin ČETRTEK 4. ura
Urška Ivanović PONEDELJEK 4. ura

Prosimo, da se starši na pogovorne ure prej najavite.