Učenci se lahko naročijo na dopoldansko malico in kosilo. Zaželeno je, da vsak učenec prejme v šoli vsaj en obrok dnevno.

bread-918419_640

Učenci razredne stopnje malicajo v svojih razredih, učenci predmetne stopnje pa v jedilnici od 9.20 do 9.40. Čas kosila je med 12.00 in 13.30.

food-1281526_640

Stroške prehrane je potrebno poravnati do roka, označenega na položnici, sicer prijava za naslednji mesec ni možna. Starše, ki bi imeli težave s plačevanjem šolske prehrane, prosimo, da se pravočasno pogovorijo s šolsko svetovalno delavko.

 

Prehrano lahko odjavite po telefonu 05/656-92-90 ali 065/554-201 do 8. ure. V kolikor kosila in malice ne odjavite pravočasno, se zaračuna.

Vodja šolske prehrane je Zdenka Marčič.

 

Cena šolske prehrane:

zajtrk 0,40 €
malica 0,80 €
kosilo 2,80 €
občasno kosilo 2,80 €
kosilo zaposleni 3,20 €
kosilo zunanji 3,70 €
sadna malica 0,40 €
popoldanska malica 0,40 €

 

Cenik šolske prehrane: Cenik storitev in prehrane