Dragi otroci vrtca, učenci, spoštovani starši in zaposleni v vrtcu ter šoli!

Za nami so brezskrbni dnevi in prišel je čas, ko se bomo ponovno družili, igrali in seveda tudi učili.

Vzgojiteljice in učitelji so v teh dneh že razmišljali, kako bi vam popestrili življenje in delo v šoli. Najprej moramo poskrbeti za zdravo okolje. To lahko naredimo tako, da poskrbimo za svoje zdravje. Upoštevati moramo vse varovalne ukrepe, ki nam jih svetujejo strokovnjaki in zdravniki. V šolo in vrtec prihajate zato, da se nekaj naučite. Verjemite nam, da  vsi opazimo vaše napore in jih znamo ceniti. Vsak se uči zase, da bo uspešen in seveda tudi za druge, ker bo nekoč lahko delal in prispeval k blagostanju svoje družine in družbe.  Učenje je zanimiva pot, ki se nikoli ne konča. Na tej poti srečaš veliko zanimivih ljudi, kot so sošolci, vzgojitelji, učitelji in drugi, ki ostanejo del tvojih spominov, iz katerih kasneje bogatiš svoje življenje. V šoli se dogaja marsikaj. Predvsem se imamo lepo, se smejimo, pripovedujemo, poslušamo, igramo in  pomagamo drug drugemu. Seveda se včasih tudi skregamo, da uveljavimo svoj prav, a ne prepogosto.

Tudi letos vam moram posredovati omejitve, ki veljajo v času zajezitve Covida. Prvega septembra pridejo vsi učenci v šolo, ki bo delovala z nekaterimi omejitvami. Od nas je odvisno, koliko bomo omejili širjenje virusa in mu ne bomo dovolili prodora v našo šolo. Prav tako bo z nekaterimi omejitvami deloval tudi vrtec.

Kateri ukrepi so predvideni za preprečevanje širjenja okužbe s SARS-CoV-2 po modelu B -OŠ:

  • V šolo vstopajo le zdrave osebe. Starše prosimo, da pošljejo v šolo le zdravega otroka. V kolikor otrok zboli v šoli, otroka odpeljemo v poseben, izoliran prostor in pokličemo starše, ki ukrepajo po navodilih Nacionalnega inštituta za javno zdravje.
  • V primeru potrjene okužbe s SARS-CoV-2 se šola ravna v skladu s priporočili Območne enote Nacionalnega inštituta za javno zdravje.
  • Vstopi v šolo so razdeljeni po razredih. V šolo ni dovoljen vstop kjerkoli. Obiskovalci vstopajo na vhodu pri tajništvu. Šola vodi evidenco zunanjih obiskovalcev šole. Obiskovalci tudi upoštevajo protokol gibanja po šoli, ki je omejeno na administrativni del šole in ni se dovoljeno sprehajati po šolskih in vrtčevskih prostorih. Pri  vstopu v šolo so nameščena razkužila in navodila o ravnanju za preprečitev okužbe s korona virusom. Maske so obvezne.
  • Za zaščito pred okužbo se moramo ravnati samozaščitno in upoštevati razobešena navodila. Predvsem pa temeljito in redno umivati roke ali jih razkuževati, upoštevati higieno kašlja in  varnostno razdaljo 1,5 metra. Prostore bomo redno zračili in razkuževali. Število stikov bomo omejili na razred. Med odmori so učenci v razredih. Za uporabo sanitarij bomo uvedli razpored in tako tudi za odhajanje učencev na kosila. Za red bodo poskrbeli dežurni učitelji. Malica bo potekala po razredih.
  • Učenci si med seboj ne izmenjujejo potrebščin.
  • Dnevi dejavnosti se izvajajo v šoli. Ekskurzije in šole v naravi se izvajajo odvisno od razmer.
  • Učenci do vključno 5. razreda v učilnici ne uporabljajo mask, izven razreda jih uporabljajo skladno s priporočili na spletni strani NIJZ. Ostali učenci, od 6. do 9. razreda, pa jih imajo tudi v učilnici.
  • Govorilne ure in roditeljski sestanki bodo potekali na daljavo ob pomoči računalnika, preko video povezav in po telefonu. Izjemoma lahko tudi v šoli z upoštevanjem vseh ukrepov.
  • Podrobna navodila lahko preberete v priročniku NIJZ, ki je na strani: https://www.nijz.si/sl/vzgojainizobrazevanje

Predura se bo začela ob 7.30, prva ura pa se bo pričela ob 8.20. Avtobusni prevozi so prilagojeni preduri in prvi šolski uri, zato imamo dva termina prihoda v šolo in dva termina odhodov iz šole, upoštevajoč kraj bivanja otrok. Urnik prevozov je prilagojen razmeram, pouku večine učencev, kosilu, izbirnim predmetom, interesnim dejavnostim in možnostim prevozov, ki so nam na razpolago.

Starše prosimo, da usmerijo svojega otroka na avtobus glede na urnik, ki ga ima otrok tisti dan. Varstvo vozačev je namenjeno samo učencem prvega razreda. Učenci drugih razredov nimajo varstva, zato naj pridejo v šolo z avtobusom, ki jih bo pripeljal za začetek njihovega pouka. Učenci naj odidejo domov s prvim prevozom, ki jih odpelje, ko se zaključijo njihove obveznosti v šoli. Podaljšano bivanje je namenjeno le vpisanim učencem od 1. do 5. razreda.

V teh časih se moramo naučiti optimizma, strpnosti in prilagodljivosti.

Vse bo dobro, ostanimo zdravi.

                                                                                                                                  Ravnatelj

Edi Glavina