V letošnjem šolskem letu prihaja do spremembe urnika na naši šoli. Dve glavni značilnosti spremembe sta spremenjeni začetek pouka (prva ure se prične ob 8.20) in različni urniki za malico ter kosila za razredno in predmetno stopnjo. Ta sprememba nam omogoča lažjo organizacijo pouka in obrokov, kar je nujno glede na povečano število otrok v naši šoli.

Starše prosimo, da usmerijo svojega otroka na avtobus glede na urnik, ki ga ima otrok tisti dan. Varstvo vozačev je namenjeno samo učencem prvega razreda. Učenci drugih razredov nimajo varstva, zato naj pridejo v šolo z avtobusom, ki jih bo pripeljal za začetek njihovega pouka. S tem bomo s skupnimi močmi pomagali pri preprečevanju širjenja okužbe s SARS-CoV-2.

Učenci naj odidejo s prvim prevozom, ki jih odpelje proti domu, ko se zaključijo njihove obveznosti v šoli. Sredstev za dodatno varstvo, kot tudi prostorskih pogojev, ne moremo zagotoviti. Podaljšano bivanje je namenjeno le vpisanim učencem od 1. do 5. razreda.