Skoči na glavno vsebino

SVETOVALNA SLUŽBA

PODROČJA DELA ŠOLSKE SVETOVALNE SLUŽBE

Svetovalna služba je organizirana z namenom svetovanja učencem in staršem ter posvetovanja in sodelovanja z učitelji, drugimi strokovnimi delavci in vodstvom šole pri opravljanju vzgojno izobraževalnega dela in nadaljnjem razvoju šole oz. vrtca. Temeljni dejavnosti svetovalne službe sta načrtovanje in evalvacija, ki se prepletata z
nudenjem pomoči ter razvojnim in preventivnim delom. Šolska svetovalna služba deluje na naslednjih osnovnih področjih vsakdanjega življenja in dela na šoli:

– šolanje učencev;
– učenje in poučevanje;
– šolska kultura, klima, vzgoja in red;
– telesni, osebni (spoznavni in čustveni) in socialni razvoj učencev;
– karierna orientacija in
– socialno-ekonomske stiske.

Svetovalni delavec v vzgojno-izobraževalnih ustanovah se ravna po osnovnih načelih svetovanja: prostovoljnost, zaupnost in dobrobit svetovanca. Pri svojem delu se šolska svetovalna služba povezuje z zunanjimi strokovnimi ustanovami: Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše Istre, Center za duševno
zdravje otrok in mladostnikov Lucija, Center za socialno delo Koper, Center za usposabljanje Elvire Vatovec Strunjan, Center za komunikacijo sluh in govor Portorož, Zavod RS za šolstvo, Zdravstveni dom Koper – šolska ambulanta…).

V svetovalni službi sta zaposleni: 

– pedagoginja Suzana Puconja (05 656 92 94, suzana.puconja@ossmarje.si)
– pedagoginja Nataša Lovrečič Dujmovič (natasa.lovrecic-dujmovic@ossmarje.si)

Svetovalni delavki sta na razpolago učencem in učiteljem vsak delovnik od 8. do 12. ure, staršem pa po predhodnem telefonskem dogovoru oziroma v času rednih govorilnih ur.

Dostopnost