Skoči na glavno vsebino

Kolesarski izpit

Usposabljanje za vožnjo kolesa in pridobitev kolesarskega izpita je del rednega in razširjenega programa šole ter drugih dejavnosti na naši šoli. Razdeljeno je na dva dela, in sicer na teoretični in praktični del usposabljanja.

Teoretično usposabljanje za vožnjo kolesa se izvaja pri rednem pouku, skladno z učnimi cilji predmetov v 4. razredu. Praktično usposabljanje na poligonu se izvaja na dnevih dejavnosti v 5. razredu.

V usposabljanje za vožnjo kolesa so vključeni VSI učenci v okviru osnovnošolskega izobraževanja. Učenci, ki želijo pridobiti kolesarsko izkaznico, oddajo pisno soglasje, da se učenec vključi v dejavnosti za pridobitev kolesarskega izpita. Omenjeni učenci opravljajo izpit iz teoretičnih vsebin in so pri spretnostni ocenjeni.

Po uspešno opravljenem kolesarskem izpitu starši s podpisom na kolesarski izkaznici potrjujejo, da učencu dovoljujejo samostojno vožnjo kolesa v cestnem prometu.

VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNI CILJI IN NALOGE

Učenci v prometnem krožku :

  • pridobijo spretnosti, znanja in pravilne presoje za varno vožnjo s kolesom,
  • se naučijo pravilno ravnati v prometu, v skladu s predpisi in glede na razmere na cestišču,
  • poznajo se stavne dele kolesa, namen in delovanje sestavnih delov, obvezno opremo kolesa in znajo pravilno vzdrževati kolo,
  • se vzgojijo za kulturno in humano sodelovanje v cestnem prometu, znajo varovati sebe in druge udeležence v prometu,
  • se usposobijo za zdravo in koristno preživljanje prostega časa, za krepitev telesnih sposobnosti in aktiven odnos do varstva narave.

Podrobnejše informacije o usposabljanju za vožnjo kolesa in pridobitvi kolesarske izkaznice prejmejo učenci na začetku 4. razreda.

koordinatorica PKK Ena Bissachi

Dostopnost