Skoči na glavno vsebino

Jutranje varstvo in varstvo vozačev

JUTRANJE VARSTVO

Organizirano je za učence 1. razreda devetletke od 6.20 do 8.20. En del varstva lahko poteka v vrtcu, drugi del v šoli. Za ostale učence je organizirano varstvo vozačev od 7.30 do 8.20 v jedilnici šole.

PRIHOD IN VARNA POT V ŠOLO

Kot vsako leto so tudi letos dedki poskrbeli za varno pot v šolo. Za varnost je poskrbela tudi policija in hišnik šole.

Za varno pot v šolo poskrbijo tudi učenci sami tako:

  • da pravočasno odidejo z doma;
  • da se primerno vedejo na avtobusu (umirjeno sedijo na svojih mestih),
  • da hodijo po pločniku;
  • da prečkajo cesto na prehodih za pešce;
  • če ni pločnika, hodijo po levi strani ceste, v nasprotni smeri, kot poteka promet;
  • da po prihodu do šole takoj stopijo na šolsko dvorišče in se ne zadržujejo na cestišču.

Učence prvih, drugih in tretjih razredov obišče policist ali gredo učenci v Koper, kjer jih dodatno poučijo o varnosti v cestnem prometu. Učenci prvih in drugih razredov zaradi varnosti nosijo rumene rutke. Učenci prvega razreda prihajajo in odhajajo v šolo v spremstvu odrasle osebe. Shema varne poti v šolo je izobešena pri obeh vhodih.

VARSTVO VOZAČEV, PREVOZI 

Varstvo vozačev se izvaja za učence od 1. do 5. razreda od 1240 do 15.30.  Interesne dejavnosti se izvajajo od 13.30 ure dalje. Drugi del varstva vozačev se izvaja od 1625 do 1710 ure.

Varstvo vozačev izvajajo učitelji razrednega pouka in učitelji predmetnega pouka (po letnem razporedu) in delavci zaposleni preko javnih del.

Brezplačen prevoz je organiziran za vse učence, ki živijo več kot 4 km oddaljeni od šole ali pa je prihod v šolo možen samo po nevarni poti. Vozačev je 75%. Vozijo se iz Kopra, Šalare, Gažona, križišča Šmarje, Pomjana, Koštabone, Puč, Krkavč, spodnjih  Krkavč,  Grintovca, Grinjana, Fjeroge, Srgašev, Gračišča, Kozine, Portoroža, Dragonje in Izole.

Dostopnost