Skoči na glavno vsebino

Organi šole

ŠOLO UPRAVLJAJO

Šolo upravljata ravnatelj in svet šole. Svet šole ima štiriletni mandat, sestavljajo pa ga trije predstavniki ustanovitelja, pet predstavnikov šole in trije predstavniki staršev.

STROKOVNI ORGANI ŠOLE

Strokovni organi šole so: učiteljski zbor, oddelčni učiteljski zbor, strokovni aktiv in razredniki.

SVET STARŠEV

Sodelovanje pri razreševanju prostorskih pogojev šole, uvajanja inovativnega dela, analiza učno-vzgojnih rezultatov.

SKUPNOST UČENCEV

Skupnost učencev je organizirana v razredne skupnosti, ki jih predstavlja  parlament učencev.

Dostopnost