Izobraževalni center Eksena

MEDNARODNI DAN STRPNOSTI – DAN ZA STRPNOST IN PRIJATELJSTVO

 »Z DRUGIMI RAVNAJ TAKO, KOT SI ŽELIŠ, DA BI DRUGI RAVNALI S TABO«

Že drugo leto smo se učenci in učiteljice prve triade in 6. razreda vključili v človekoljuben projekt MEDNARODNI DAN STRPNOSTI – DAN ZA STRPNOST IN PRIJATELJSTVO, ki poteka v okviru IZOBRAŽEVALNEGA CENTRA EKSENA. Projekt je potekal v tednu mednarodnega dneva strpnosti, ki je bil 16. novembra 2021. Letošnja tema projekta je bila: »Z drugimi ravnaj tako, kot želiš, da bi drugi ravnali s tabo«. Učiteljice se zavedamo, da je strpnost potrebno gojiti, se o njej pogovarjati, razmišljati in jo udejanjati, saj je življenje v sožitju in toleranci do drugih lepše, prijetnejše in lahkotnejše. S to mislijo smo v oddelkih izvajali različne delavnice, risali na temo strpnosti, pisali, prebirali zgodbe, ki govorijo o tej temi in se poistovetili z junaki obravnavanih pravljic. Učenci so ugotavljali, da je biti strpen prednost, saj potem živimo v sožitju, oziroma, kot sem nekje prebrala, v harmoniji različnosti. In ta različnost je prednost, je pestrost, je lepota posameznika.

Z željo, da bi strpnost, spoštovanje in prijazen odnos do ljudi, ki nas obkrožajo in s katerimi sobivamo, postala naša prioriteta, smo letošnje delavnice zaključili z obljubo, da se bomo trudili biti prijazni, spoštljivi, ljubeznivi, prijateljski in razumevajoči drug do drugega, in da si bomo za strpnost prizadevali ter jo negovali.    

Diana Dražič