Starše obveščamo, da bo na Osnovni šoli Šmarje pri Kopru vpis v prvi razred za šolsko leto 2022/2023 potekal v mesecu februarju.

V skladu z Zakonom o osnovi šoli (Uradni list RS, št. 81/06, 102/07, 107/10, 87/11, 40/12-ZUJF, 63/13, 46/16-ZOFVI-L) morate starši obvezno vpisati otroke, ki bodo v koledarskem letu 2022 dopolnili 6 let (rojeni od 1. 1. do 31. 12. 2016).

Vpis bo potekal v sredo, 16. februarja in v četrtek, 17. februarja 2022.

Vpis v 1. razred bo zaradi epidemioloških razmer in ob upoštevanju varnostnih ukrepov potekal drugače kot pretekla leta. Vsa obvestila, navodila in usmeritve boste starši v pisni obliki prejeli po navadni pošti.

Šolska svetovalna delavka bo za vsa morebitna dodatna vprašanja in pojasnila dosegljiva na telefonski številki 05/656 92 94:

  • v sredo, 16. 2. 2022 od 10. do 14. ure,
  • v četrtek, 17. 2. 2022 od 12. do 17. ure.

ŠOLSKI OKOLIŠ

Starši ste po zakonu dolžni vpisati otroka v svojem matičnem šolskem okolišu, to je na OŠ Šmarje pri Kopru. Starši otrok s stalnim in začasnim bivališčem v našem šolskem okolišu boste prejeli pisno vabilo na vpis.

V primeru, da starši želite otroka vpisati na drugo šolo (v drugem šolskem okolišu), a otrok spada v šolski okoliš OŠ Šmarje pri Kopru obvezno vpišete otroka pri nas, na željeno šolo pa naslovite pisno vlogo.

Enak postopek velja za starše, ki želite prepisati otroka v našo šolo in ne živite v našem šolskem okolišu. Pri nas boste oddali pisno vlogo najkasneje v dveh tednih po vpisu. Obrazec se nahaja na spletni strani šole na naslednji povezavi Vloga za prepis otroka. 

ODLOŽITEV ŠOLANJA ZA ENO LETO

Otroku se lahko na predlog staršev, zdravstvene službe ali na podlagi odločbe o usmeritvi otrok s posebnimi potrebami odloži začetek šolanja za eno leto, če se ugotovi, da otrok ni pripravljen za vstop v šolo.

Starši, ki želite, da se otroku odloži šolanje, morate otroka najprej vpisati v 1. razred, izpolniti Vlogo za odložitev začetka šolanja, v kateri navedete razloge za odložitev začetka šolanja.

Prosimo vas, da hkrati razmislite, če bo vaš otrok potreboval jutranje varstvo ali podaljšano bivanje, saj moramo na podlagi prijavljenih otrok pridobiti soglasje Ministrstva za šolstvo za odobritev oddelkov.

Do konca šolskega leta načrtujemo srečanje s starši in po možnosti tudi s šolskimi novinci, o katerem vas bomo pravočasno obvestili. V kolikor nam bodo epidemiološke razmere srečanje v šoli preprečile, ga bomo izvedli virtualno.

Želimo si, da bi vaš otrok doživel prijeten prvi stik s šolo, zato se bomo trudili, da se še pred pričetkom novega šolskega leta srečamo v prostorih šole.

Šolska svetovalna služba