Skoči na glavno vsebino


Generalna skupščina Združenih narodov je 29. september razglasila za mednarodni dan ozaveščanja
o izgubah hrane in odpadni hrani. Obeleževanje tega dne je pomembno za ozaveščanje o razsežnosti
težave in morebitnih rešitvah na vseh ravneh.
V EU se vsako leto zavrže skoraj 59 milijonov ton hrane (131 kg na prebivalca), katere tržna vrednost
je ocenjena na 132 milijard evrov. Več kot polovica odpadne hrane (53 %) se zavrže v
gospodinjstvih.
V okviru organizirane šolske prehrane dajemo posebno pozornost odgovornemu odnosu do hrane.
Na naši šoli bomo vse dni v letu posebej pa še ob mednarodnem dnevu ozaveščanja o izgubah hrane
in odpadni hrani posvetili posebno pozornost.
Na naši šoli bomo mednarodni dan obeležili v okviru razrednih ur, kjer bodo učenci spoznali različne
načine, kako lahko prispevajo k zmanjšanju količine odpadne hrane.

Dostopnost