Skoči na glavno vsebino

O šolski prehrani

Šolske zajtrke, malice in kosila pripravljamo sami v prostorih šolske kuhinje. Vodja  šolske prehrane je Gaja Črnac.

Učenci se lahko naročijo na zajtrk, dopoldansko malico, kosilo in popoldansko malico. Zaželeno je, da ima vsak učenec v šoli vsaj en obrok dnevno. Učenci malicajo med za to namenjenim odmorom.

Čas kosila je določen po posebnem urniku, poteka pa med 12.40 in 14. uro.

Stroške prehrane je potrebno poravnati do roka, označenega na položnici. Če položnica ni poravnana, se za kosilo za naslednji mesec ne morete prijaviti. Starši, ki ne zmorejo plačati stroške šolske prehrane, naj izkoristijo možnost subvencionirane prehrane in naj pravočasno oddajo šolski svetovalni službi ali razredniku izpolnjen obrazec o subvencionirani prehrani.

Jedilniki so sestavljeni tako, da ustrezajo predpisanim standardom in normativom za prehrano osnovnošolskih otrok. Vodja šolske prehrane upošteva pri sestavi le-teh:

  • raznovrstnost jedi,
  • izbor zdrave prehrane,
  • sveže surovine,
  • želje otrok,
  • ceno na tržišču,
  • možnost priprave v zahtevanem času.

V jedilnici upoštevamo pravila in dogovore, da bo vse potekalo kulturno.

Vzgojno-izobraževalne dejavnosti, povezane s prehrano, bomo vključevali v šolske dejavnosti tako v šoli kot tudi na dnevih dejavnosti in taborih in na ta način spodbujali zdravo prehranjevanje in dvigovali kulturo prehranjevanja.

Vodja šolske prehrane na podlagi rezultatov ankete o zadovoljstvu med učenci in starši oblikuje kazalnike kakovosti in poda smernice za naprej.

Zdravo prehranjevanje in pozitiven odnos do hrane bodo učitelji spodbujali med šolsko malico in v času kosila, med urami oddelčne skupnosti pri razdeljevanju »Šolske sheme«.

Zdravo prehranjevanje spodbujamo tudi z vključevanjem vodje prehrane v pouk na razredni stopnji.

Cena prehrane

ObrokCena
Zajtrk0,70 €
Malica 1,10 €*
Popoldanska malica0,80 €
Kosilo (1. do 3. razred)3,40 €
Kosilo (4. do 9. razred)3,60 €

* malica je subvencionirana s strani MVI

Odjava obrokov

Prijavljanje in odjavljanje vseh obrokov opravite:

Posamezni dnevni obrok je pravočasno odjavljen (tudi v primeru bolezni in izrednih okoliščin), če se ga odjavi na dan odsotnosti učenca, in sicer do 8.30. 

Šola odjavi posamezni obrok šolske prehrane za učenca, ki je odsoten od pouka zaradi delovanja pri:

  • organiziranih dnevih dejavnosti,
  • tekmovanjih,
  • srečanjih, na katerih sodeluje v imenu šole.

Pri odjavljanju bodite pozorni tudi na zajtrke in popoldanske malice, če je vaš otrok na to naročen.

Dostopnost